canvas-JvK_20131108_HarmenDeVries_1

Harmen de Vries komt met suggestie voor ’Papiermolenbrug’

Sanne Heesterbeek9 januari 2014Julianaplein


De leefbaarheid van de Rivierenbuurt. Dat is iets wat de bewoners erg bezig houdt sinds de plannen van Aanpak Ring Zuid werden gepresenteerd. Een aantal bewoners heeft de gelegenheid aangegrepen om zelf met zienswijzen te komen betreffende de plannen. Een van die bewoners is Harmen de Vries. Wij vroegen hem wat zijn belangrijkste suggesties zijn.

Harmen de Vries (66) komt uit Friesland, maar woont nu al zo lang in Groningen dat hij zich een echte Stadjer voelt. Hij werkt als wetenschappelijk onderzoeker in de gasindustrie in Groningen. Hij woont nu al 26 jaar met zijn vrouw in de Rivierenbuurt, op 100 meter afstand van de ring.

Buurtbelang

Sinds ’95 is de Vries uitvoerig bezig met de aanpak van de ring. “Dit heeft zo veel met het buurtbelang van doen. Daarom ben ik gaan nadenken over wat ik daarvoor kan doen. Als onderzoeker ben ik goed in het doorspitten van dikke pakken documenten. Ik heb de plannen van Aanpak Ring Zuid helemaal bekeken en ik heb gekeken hoe dit nog beter kan voor de leefbaarheid van de Rivierenbuurt.”

Groenbeleving

In zijn zienswijze komt de Vries tot vijf hoofdpunten. “Allereerst de ruimte die verkleind wordt. Het tracé wordt opgeschoven richting de Maaslaan. Mijn tweede punt is de groenbeleving. Hier achter hebben we de Zuiderbegraafplaats, het Dinkelpark en de taluds. Met name de taluds gaan weg, qua groen geeft dat een hele andere beleving. Als derde punt heb ik de geluidsoverlast, waarvan niet duidelijk is hoe groot die zal zijn in de nieuwe situatie. Het geluid hangt ook heel erg af van de wind en of het wegdek nat is. Wij zouden het niet leuk vinden als wij straks ons slaapkamerraam niet meer open kunnen doen in de ochtenduren tijdens de spits.”

Uitvoeringsperiode

“Verder zou de voorgestelde voetgangersbrug die in de plaats van de fietstunnel komt, moeilijk oversteekbaar worden voor mensen met een rollator of een scootmobiel. Mijn laatste punt is de uitvoeringsperiode die van 2015 tot 2020 zal duren. Wat opvalt, is dat de verbindingsweg tussen de Hereweg en de Brailleweg in het begin wordt aangelegd. Zodra die weg klaar is, zal hij gebruikt worden als omleidingroute tijdens de uitvoeringsperiode. Dan zit je nog met een weg zonder geluidswering.”

Langzaam verkeer

“Het huidige plan is vooral gericht op autoverkeer,” zegt de Vries. “Ik vind het heel belangrijk dat er ook rekening gehouden wordt met het langzame verkeer. Daarom heb ik in mijn zienswijze een voorstel gedaan voor een aanpassing van de voetgangersbrug. Daarbij heb ik rekening gehouden met de beschikbare ruimte die er is om de brug met op- en afritten te bouwen. De geplande brug volgens het Ontwerp-Tracébesluit zou alleen bewandeld mogen worden, omdat de helling te steil zou worden om te blijven fietsen. Als ze de brug verlengen door middel van een hoek kunnen (fietsende!) fietsers, rollators en scootmobielen ook makkelijk de brug over. Ik heb deze brug de ‘Papiermolenbrug’ genoemd.”

Reactie projectorganisatie

De suggesties van Harmen de Vries worden door de projectorganisatie onderzocht. In het tweede kwartaal van dit jaar komen we hier op terug.

Daarop vooruitlopend willen we nog deze winter met buurtbewoners, woningbouwcorporatie Patrimonium, het Parcival College en de eigenaar van de begraafplaats bekijken hoe de ringweg, de nieuwe verbindingsweg, de bijbehorende geluidsschermen en de Papiermolenbrug zo goed mogelijk kunnen worden ingepast. De uitnodiging voor een eerste gesprek hierover kunnen zij binnenkort tegemoet zien.


Lees ook: