canvas-JvK_20131113_DavidDeJong_3

Gomarus College hoopt op tunnel onder de Vondellaan

Sanne Heesterbeek27 november 2013Julianaplein


Een tunnel onder de Vondellaan, een oplossing voor de geluidsoverlast, genoeg parkeerplaatsen en vijvers die ook voor lessen biologie gebruikt kunnen worden. Dat zijn enkele wensen van directeur David de Jong van het Gomarus College. Het is voor de school van groot belang dat de leerlingen ook na de aanpak van de ring veilig van en naar school kunnen. Vandaar dat er vanuit het Gomarus College een zienswijze is ingediend met voorstellen om het plan op een aantal punten aan te passen.

De Vondellaan krijgt een directe aansluiting op de zuidelijke ringweg. Het aantal motorvoertuigen per dag zal van 2.000 toenemen tot 11.500. Dit heeft onder andere gevolgen voor het Gomarus College dat aan het Vondelpad ligt. David de Jong vertelt ons hoe ze hier mee omgaan. De Jong woont in Hoogkerk, is al 32 jaar werkzaam bij het Gomarus College waar hij sinds een jaar directeur is. Daarnaast is hij 15 jaar lid geweest van de gemeenteraad.

Contact met projectbureau

“Vanuit het Gomarus College onderhouden we regelmatig contact met het projectbureau en er zijn bijeenkomsten met de buurt georganiseerd op school en in Martiniplaza”, vertelt De Jong. “De school heeft geen direct belang bij de aanpak van de ring, maar wij begrijpen dat het voor Groningen veel betekent.”

Ondertunneling

Er zijn wel een paar punten waar De Jong het projectbureau op heeft gewezen door middel van een ingediende zienswijze: “Ons belangrijkste punt is de Vondellaan. Daar komen 10.000 motorvoertuigen per dag bij. In het huidige plan zou er voor voetgangers een stoplicht komen om over te steken. De ervaring leert dat pubers van 12-18 jaar niet altijd even trouw zijn met het wachten op stoplichten. Dit kan voor problemen zorgen. Daarom zou het voor het Gomarus College veel betekenen als er een ondertunneling komt, zodat onze leerlingen veilig de weg over kunnen steken. Verder is de geplande voetgangersbrug over de A7 ook erg belangrijk voor de leerlingen. Zo kunnen kinderen die met de trein komen snel en veilig naar school lopen.”

Verkeershinder

Een tweede punt betreft het verkeerslawaai. ”In de nieuwe situatie zal er meer verkeersgeluid vanaf de A7, de A28 en de Vondellaan richting de school komen. Dit zal opgelost moeten worden. Dit zou zich kunnen uiten in een nieuwe gevel, nieuwe beglazing en/of een nieuw beluchtingsysteem, want wij kunnen straks de ramen van de lokalen niet meer open zetten als het ’s zomers heel warm is.”

Parkeerprobleem

“Een derde zorg is het parkeerprobleem”, gaat De Jong verder. “Er is nu een parkeerplaats naast de school met 60 parkeerplaatsen, die verdwijnt. Bij de inrichting van de Vondellaan verdwijnen ook nog eens 27 parkeerplaatsen en er is nu al sprake van een tekort. We zijn bang dat forenzen straks hun auto op parkeerplekken aan het Vondelpad gaan zetten die wij ook nodig hebben. Wij zouden graag zien dat er een nieuwe parkeervoorziening wordt gebouwd. Leerlingen en leerkrachten van het college komen overal vandaan, van Assen tot Drachten. En ook al stimuleren wij het gebruik van het openbaar vervoer, in de praktijk komen mensen vaak toch met de auto.”

Vijvers

De Jong wijst ook nog op een positief puntje van de plannen: “Naast de school komen allemaal vijvers. Het lijkt ons heel mooi om die vijvers ook voor het onderwijsproces te gebruiken, voor biologie bijvoorbeeld. We zouden hier graag met de gemeente over in gesprek willen.”


Lees ook: