canvas-JvK_20140224_FoppeNieuwenhuis_1

‘Het kan nog veel beter in fietsstad Groningen’Royale fietspaden en korte wachttijden. Dat zijn dingen die de Fietsersbond graag wil zien bij elk fietspad in Groningen. Fietsers moeten prettig, veilig en snel de stad en de provincie kunnen doorkruisen. Aangezien de meerderheid van Groningen zich op de fiets verplaatst, is het de moeite waard om hier om te denken tijdens de aanpak van de zuidelijke ringweg. Foppe Nieuwenhuis vertelt hoe de Fietsersbond tegen de plannen aankijkt.

Foppe Nieuwenhuis is gepensioneerd en woont in Oosterhoogebrug. Hij fietst graag en is sinds acht jaar vrijwilliger bij de Fietsersbond afdeling Groningen. De Fietsersbond is een landelijke organisatie die tracht de fietsvoorzieningen beter te maken. Het wegennetwerk in de stad Groningen gaat door nieuwe plannen telkens weer wat veranderen, dit heeft ook veel gevolgen voor fietsers. Binnen de plannen van Aanpak Ring Zuid zet de Fietsersbond zich in het platform weggebruikers in voor het welzijn van fietsend Groningen.

Comfortabel fietsen

Bij de Fietsersbond zijn ze niet tegen de aanpak van de zuidelijke ringweg, maar ze vinden dat de fietsvoorzieningen niet slechter mogen worden, en bij voorkeur beter. De Fietsersbond heeft algemene wensen betreffende de fietsinfrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn: brede fietspaden, royale bochten, vaker voorrang voor fietsers, bij verkeerslichten korte wachttijden door twee keer groen per cyclus en voorsignalering bij het naderen van een verkeerslicht. Op die manier is fietsen comfortabel, veilig en efficiënt en is er zo weinig mogelijk oponthoud.

Voetgangersbrug

Nieuwenhuis ziet een aantal punten in het plan van Aanpak Ring Zuid die voor fietsers beter geregeld kunnen worden. Zo verdwijnt de huidige fietstunnel bij zwembad De Papiermolen. Hier is een voetgangersbrug gepland die te hoog is om te befietsen. Nieuwenhuis wijst erop dat dit een achteruitgang van het comfort betekent. “Wij vinden dat deze fietsverbinding toch gehandhaafd moet worden, bijvoorbeeld via een rolband of een andere inventieve oplossing. Fietsers kunnen dan toch nog enigszins comfortabel over dit viaduct komen”, zegt Nieuwenhuis.

Fietserstunnel

Er gaat ook een hoop veranderen rondom de Helperzoom. De gelijkvloerse spoorwegovergang bij de Esperantoweg verdwijnt. De zuidelijke ringweg (alleen snelverkeer) gaat hier onder het spoor door. Het plaatselijke autoverkeer kan gebruik maken van de circa1 kmzuidelijker aan te leggen Helperzoomtunnel. “Voor het fietsverkeer dat nu bij de Waterloolaan het spoor kruist, is het noodzakelijk dat hier een fietstunnel onder het spoor wordt aangelegd”, vindt Nieuwenhuis. Of deze fietstunnel er komt, is op dit moment nog niet zeker. Deze staat als ‘wens’ genoteerd, wat betekent dat de fietstunnel niet doorgaat als de aanbesteding duur uitvalt. Nieuwenhuis: “Dit is ontoelaatbaar. Er móét daar een fietstunnel onder het spoor worden aangelegd. Anders verdwijnt een belangrijke oost-westfietsverbinding. Bovendien moeten de bewoners van de aanliggende wijken dan te ver omfietsen om van de ene in de andere wijk te komen.”

Bredere blik

Nieuwenhuis vindt dat de projectorganisatie verder moet kijken dan alleen de aanpak van de zuidelijke ringweg zelf. “De plannen hebben namelijk ook veel gevolgen op andere plaatsen. Dit geldt trouwens bij de aanpak van alle infrastructurele werken. De opdrachtgever of wegbeheerder moet de (fiets)infrastructuur in een grotere omgeving bekijken en ervoor zorgen dat deze verbetert.”

Fietsstad

“In 2002 werd Groningen uitgeroepen tot beste fietsstad van Nederland”, zegt Nieuwenhuis. “Daar heb ik me toen hogelijk over verbaasd. Er zijn een hoop dingen die, zowel toen als nu, veel beter kunnen. De gemeente doet alsof die eenmaal uitgeroepen status vanzelf blijft gelden.”

Reactie projectorganisatie

Voor fietsers verandert er inderdaad veel door de ombouw van de zuidelijke ringweg, op allerlei plaatsen. Bij het Vrijheidsplein bijvoorbeeld, in de Wijert, bij de Rivierenbuurt en in het gebied tussen Hereweg en Oude Winschoterdiep. En ook in Helpman en in de omgeving van de Bornholmstraat. De projectorganisatie vindt dat het op veel plaatsen beter en veiliger wordt voor fietsers.

We realiseren ons ook dat er twee fietsverbindingen verdwijnen, tussen het Julianaplein en de Hereweg. Vele bewoners in die buurt vinden dat een achteruitgang. Maar daar komt een betere en veiligere verbinding langs de Brailleweg voor in de plaats.

Om een goed beeld te krijgen van alle veranderingen organiseren we een fietstocht langs de zuidelijke ringweg. Op vrijdag 25 april, van 15.00 tot 17.00 uur. Ook Foppe Nieuwenhuis en de Fietsersbond nodigen we daar van harte voor uit. Verzamelen voor de ingang van het projectbureau aan de Verlengde Lodewijkstraat.

Fietst u mee? Meld u dan nu aan door een mail te sturen naar info@aanpakringzuid.nl. Dan zien we u en uw fiets graag op vrijdag 25 april.

Foppe Nieuwenhuis heeft gelijk als hij zegt dat het niet zeker is of op de plaats van de spoorwegovergang bij de Waterloolaan en de Verlengde Lodewijkstraat een tunnel voor fietsers en voetgangers komt. Dat hangt af van de uitkomst van de aanbesteding. Maar voor fietsers in Groningen-Zuid die het spoor willen oversteken zijn er in de toekomst in elk geval twee andere mogelijkheden: de nieuwe fietstunnel bij Station Europapark en de nog aan te leggen Helperzoomtunnel, in het verlengde van de Helper Brink. Behalve voor auto's en bussen wordt die ook geschikt gemaakt voor fietsers.

Tot besluit: Groningen is in 2002 gekozen tot fietsstad van het jaar. In 2008 en 2011 greep de stad net naast die eretitel, maar werd ze daar wel voor genomineerd, samen met vier andere steden. Het mag dan zo zijn dat het beter kan voor fietsers, het kan kennelijk ook veel minder.

Momenteel wordt er in Groningen hard gewerkt aan verdere verbeteringen voor fietsers, onder meer door aanleg van snelle, comfortabele fietsroutes naar Zuidhorn en Bedum, Ten Boer en Winsum. Dat is een project van de provincie Groningen. De gemeente Groningen doet onderzoek naar een nieuwe fietsverbinding met Haren, via de Helperzoom.


Lees ook: