canvas-JvK_20131025_EmileDiekstra_1

‘Is de afslag van de A28 bij De Wijert wel zo noodzakelijk?’

Sanne Heesterbeek29 januari 2014Julianaplein


De afrit van de A28 naar het centrum komt dichter bij de woningen aan de noordkant van de wijk De Wijert. Wat vinden de bewoners van De Wijert van dit vooruitzicht? We vroegen het aan Emile Diekstra. Diekstra is 37 jaar, komt uit Gasselte en woont nu dertien jaar in de Multatulistraat, een zijstraat van de Vondellaan. Hij kwam na zijn studie in Groningen wonen en werkt nu als vrijwilliger bij de stichting Leergeld.

Diekstra vertelt dat hij niet gelukkig is met de toekomstplannen van Aanpak Ring Zuid. “De A28 krijgt een aftakking richting het centrum, vlak achter mijn flat. Er zal een geluidswal komen ongeveer vijf meter achter mijn raam. Ik denk dat ik dan behoorlijk veel last zal hebben van zowel het geluid als van de uitlaatgassen. Daarnaast zal er heel wat extra verkeer door de Vondellaan komen. Er zijn hier veel scholen en het zal hier minder veilig worden voor kinderen.“

Woningeigenaren niet blij

“Daar komt nog bij dat de woningen in mijn deel van de Multatulistraat koopwoningen zijn”, zegt Diekstra. “Ik zit in het bestuur van de vereniging van eigenaren en over het algemeen zijn de eigenaren niet blij met de plannen. De woningen zouden minder waard kunnen worden doordat het wooncomfort afneemt.”

Informatie over plannen

Diekstra heeft zich wat meer in de plannen verdiept door bijeenkomsten bij te wonen. Verder heeft hij een zienswijze ingediend en zijn er mensen van de projectorganisatie bij hem over de vloer geweest. “Ik heb veel informatie gekregen, maar er is mij verteld dat ik er rekening mee moet houden dat het plan in principe doorgaat en dat er hooguit details veranderd zullen worden. Daarnaast blijven ze zeggen dat al het geluid binnen de norm blijft. Maar wat als dat niet zo is? Ze kunnen ons niet met zekerheid zeggen wat de veranderingen in de realiteit betekenen. Er moet wel rekening gehouden worden met de bewoonbaarheid van onze wijk!”

A28 Afslag Centrum

“Verder vraag ik me af of deze afslag wel zo noodzakelijk is”, vertelt Diekstra. “De reden die wordt gegeven voor de aftakking van de A28 is dat er veel verkeer naar de stad moet. Maar volgens mij gaat het vooral om handelsverkeer dat naar de Nederlandse en Duitse industriegebieden in de Eems Dollard Regio moet. Dan kunnen ze toch beter een weg wat verder buiten de stad maken, dat brengt niet zoveel onveiligheid en overlast in de wijken met zich mee.”

Reactie projectorganisatie

De nieuwe afrit van de A28 komt tussen de huidige weg en de woningen in de Multatulistraat. Om precies te zijn: het geluidsscherm naast de afrit komt volgens het Ontwerp Tracébesluit op 14 meter van de bovenste verdieping van het flatgebouw waarin Emile Diekstra woont. Dat wil zeggen: hemelsbreed, op een hoogte van ca. 5,75 meter boven het maaiveld (straatniveau). Het scherm komt op een talud (helling). De voet van het talud komt op maaiveld op 8,5 meter van zijn woning. Klik hier voor de tekening. Het geluidsscherm van de huidige A28 ligt op circa 21 meter afstand.

Tot zover de koele cijfers. Het projectbureau Aanpak Ring Zuid onderzoekt momenteel of het mogelijk is de afrit op grotere afstand van de woningen aan te leggen. Dit mede naar aanleiding van de inspraakreacties, waaronder die van Emile Diekstra. Daarnaast wil het projectbureau samen met bewoners bekijken hoe de afrit het best kan worden ingepast in de omgeving, om de overlast van de weg zoveel mogelijk te beperken. De uitnodiging daarvoor wordt omstreeks 1 februari toegestuurd.

Wat de noodzaak van de afrit betreft: verkeer uit het zuiden kan via deze afrit naar het stationsgebied en de binnenstad. Niet naar de Wijert: rechtsaf slaan wordt onmogelijk. Het doorgaande verkeer blijft (net als nu) over de A28 rijden, die op dezelfde hoogte blijft liggen en op dezelfde afstand van de woningen. De A28 en de afrit krijgen stiller asfalt dan nu. Langs de afrit komt ter hoogte van de Multatulistraat een geluidsscherm van 3 meter hoog. Daardoor blijft de geluidsoverlast bij de meeste woningen in de Multatulistraat onder de wettelijke streefwaarden. Niet van allemaal. Bij enkele woningen ligt de verwachte geluidbelasting hoger dan die streefwaarde. Voor die woningen wordt nader onderzocht of extra beschermende maatregelen nodig zijn.


Lees ook: