canvas-JvK_20150204 _Suzanne_Vondellaan_1

Bij u in de straat (6): Vondellaan

Sanne Heesterbeek9 april 2015Julianaplein


Wat betekent het plan voor de zuidelijke ringweg voor de straat waarin u woont? Deze rubriek maakt dat duidelijk, in woord en beeld. In aflevering 6: de Vondellaan.

De Vondellaan is een belangrijke noord-zuidverbinding in De Wijert-Noord. De weg loopt vanaf de Van Ketwich Verschuurlaan richting binnenstad, en kruist onderweg via een rotonde de Van Iddekingeweg. De weg loopt onder de zuidelijke ringweg door en gaat dan over in het Hoornsediep.

,561913378001c9af24fe8e0bf0744bb04b955947_f2199
De Vondellaan (rood gemarkeerd). Bron: Google Maps

De straat vroeger

De Vondellaan ligt in de wijk De Wijert-Noord. Deze wijk is gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw, om te voldoen aan de grote behoefte aan woningen voor arbeiders en middenstanders. De wijk bestaat uit rijen gestapelde woningen en rijen woningen met een tuin, in vaste patronen. De wijk kenmerkt zich door weinig ruimte voor tuinen en brede wegen. De woningen aan de Vondellaan zijn in de eerste helft van de jaren zestig opgeleverd.

De Vondellaan is opgezet als de hoofdentree van de wijk De Wijert, als verbinding met het centrum van de stad. Aanvankelijk kwam de Vondellaan dan ook uit op het Julianaplein. Bij de eerste ombouw van het Julianaplein in de jaren ’90 kwam deze rechtstreekse verbinding te vervallen.

2290_14422 historische foto Vondellaan
Verkeerssituatie op de kruising Vondellaan-Van Ketwich Verschuurlaan, gezien naar het noorden, tussen 1975 en 1980. Foto Frank Straatemeier, www.beeldbankgroningen.nl (2290-14422).

Meer historische foto's van de Vondellaan.

De straat nu

De Vondellaan heeft een dubbele rijbaan, met aan beide zijden een fietsstrook. Aan beide kanten van de weg liggen parkeerplaatsen. In het meest noordelijke deel liggen de parkeerplaatsen haaks op de weg. Ter hoogte van de Van Schendelstraat is aan beide zijden van de weg een bushalte. De bus stopt hier op de fietsstrook. Als hier een bus staat, moeten de fietsers gebruik maken van de rijbaan.

Aan de Vondellaan staan enkele scholen, zoals het Gomarus College (vmbo) en een locatie van het Zernike College (juniorklassen vmbo, havo, atheneum). Bij de rotonde staat een sporthal. Aan het zuidelijke deel van de straat staat de Vondelflat, een serviceflat.

,78651263858a2c75b50e8b2430350dc219182e2d_f2201
De Vondellaan nu, gezien in noordelijke richting, net ten zuiden van de Van Schendelstraat. Rechts van de weg is een bushalte, die de fietsstrook onderbreekt. Bron: Google Streetview.

De straat na de ombouw

De Vondellaan krijgt een directe aansluiting op de zuidelijke ringweg.

Vanaf de Vondellaan kan het verkeer straks rechts afslaan, en daarna de zuidelijke ringweg op. Omgekeerd kan het verkeer vanaf de zuidelijke ringweg direct naar de Vondellaan. De Vondellaan krijgt geen aansluiting op de A28. Het verkeer dat uit de richting Assen de nieuwe afrit Centrum neemt, mag alleen linksaf, naar de Brailleweg. Vanaf de Vondellaan kan het verkeer niet de A28 op, naar het zuiden. Het verkeer van en naar de A28 blijft aangewezen op de aansluiting bij de Van ketwich Verschuurlaan en Laan Corpus den Hoorn.

,34191227b4f70be316f9a794a2c8a232e1a1b77f_f2204
De huidige situatie, gezien in noordelijke richting. Links de A28. Rechts de Vondellaan met het Gomarus College.
,8188191a35450d3f49b2658b0ee3592901dda25_f2205
Impressie van de nieuwe situatie, gezien vanaf hetzelfde punt, in noordelijke richting.

Verkeer

Door de nieuwe directe aansluiting op de zuidelijke ringweg komt er meer verkeer op de Vondellaan. Op het noordelijke deel van de Vondellaan, tussen de aansluiting Julianaplein en Van Iddekingeweg, rijden in 2030 ongeveer 10.500 auto’s per etmaal. Zonder de ombouw zouden dat er circa 3.000 zijn.

Inrichting

De Vondellaan krijgt daarom een nieuwe inrichting, zodat deze ook in de toekomst verkeersveilig is. De nieuwe inrichting staat beschreven in de inrichtingsplannen (pagina’s 59 t/m 69).

Om de geluidshinder van het verkeer te beperken, krijgt de Vondellaan stil asfalt. Aan beide zijden van de Vondellaan komen vrijliggende fietspaden te liggen. Deze fietspaden worden gescheiden van de weg door een parkeerstrook en bij de bushaltes door een uitstapstrook. Fietsers hoeven bij de bushaltes dus niet meer de rijbaan op. Deze inrichtingsvariant is gekozen in overleg met bewoners.

,639724952586dc3a924b512cd9261855e7915b70_f2208
Impressie van de Vondellaan met de nieuwe inrichting.
,45271183f3cd840640eadb90206e438f2626fc82_f2209
Bovenaanzicht van het noordelijke deel van de Vondellaan in de nieuwe situatie. Deze afbeelding komt uit de inrichtingsplannen (pagina 62)

Op de plaatjes hieronder is te zien hoe de Vondellaan er nu en in de toekomst uit ziet ter hoogte van het Gomarus College.

,345312416e281a8dc32e6b65a54c79ed0597b67f_f2206
Huidige situatie: het noordelijke deel van de Vondellaan, gezien in zuidelijke richting. Links het Gomarus College.
,83769229144a5cff1d7a35a684a572745505818e_f2207
Het noordelijke deel van de Vondellaan in de toekomstige situatie.

Op het zuidelijke deel van de Vondellaan (ten zuiden van de Van Iddekingeweg) neemt het verkeer veel minder toe dan in het noordelijke deel. De maatregelen hier zijn dan ook minder ingrijpend. Ter hoogte van de P.C. Hooftlaan komt een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. Ter hoogte van de bushaltes komen vrijliggende fietspaden, zodat fietsers niet meer om de bussen heen hoeven te fietsen.

,2292755bf0c3baa264bc8a01f2e879470d5407c_f2210
Huidige situatie: de rotonde van de Vondellaan bij de Van Iddekingeweg, in zuidelijke richting. Rechts de Vondelflat.
,776495332e29009d3a90a75ae14487ef05069463_f2211
Impressie van de rotonde van de Vondellaan bij de Van Iddekingeweg in de toekomstige situatie. Langs de rotonde komen vrijliggende fietspaden.

Fiets

Ook voor de fietser verandert er het een en ander. Op de rotonde met de Van Iddekingeweg komen vrijliggende fietspaden. In het meest noordelijke deel van de Vondellaan – het deel ten noorden van de Van Lenneplaan – krijgt het fietspad aan de westkant tweerichtingsverkeer. Dit voorkomt dat fietsers vanuit de Van Lenneplaan richting binnenstad twee keer de Vondellaan moeten oversteken.

Ter hoogte van de Henriëtte Roland Holststraat komt een met verkeerslichten beveiligde oversteekplaats. Hier kunnen de vele scholieren straks veilig oversteken.

Fietsroutes

Door het project veranderen de fietsroutes in en rond de Vondellaan. Het is straks niet meer mogelijk om via de Vondellaan, voor het Gomarus College langs, direct het Hoornsediep te bereiken. Ook moet het fietstunneltje bij De Papiermolen verdwijnen. Hier blijft geen ruimte over voor een veilige fietsverbinding. Het kaartje hieronder laat zien wat de fietsverbindingen zijn in de toekomstige situatie.

Fietsers vanuit De Wijert richting binnenstad hebben in de toekomst verschillende opties.

A. De bestaande route langs het Noord-Willemskanaal (Vondellaan-Brailleweg) wordt verbeterd. Deze route is onder andere belangrijk voor scholieren. Dit fietspad krijgt vanaf de Van Lenneplaan tot de Parkweg tweerichtingsverkeer. Fietsers vanuit de Van Lenneplaan en de Van Schendelstraat richting binnenstad kunnen dan aan de westzijde blijven fietsen. Ze hoeven daardoor niet twee keer de Vondellaan over te steken. Ter hoogte van de A28 wordt het fietspad verdiept aangelegd, zodat fietsers de op- en afritten van de A28 niet over hoeven te steken en veilig kunnen doorfietsen.

B. Fietsers kunnen, net als nu, ook via de Hereweg naar de binnenstad of naar de Rivierenbuurt. Deze route wordt beter, doordat de zuidelijke ringweg bij de Hereweg ondergronds gaat. Aan de oostkant (richting de binnenstad) verdwijnen de op- en afrit en de bijbehorende verkeerslichten. Aan de westkant (richting Helpman) komen alleen verkeerslichten bij de nieuwe verbindingsweg en verdwijnen de op- en afrit met de verkeerslichten.

C. Bij De Papiermolen komt een voetgangersbrug. Fietsers kunnen hier overheen met de fiets aan de hand.

Kijk voor meer informatie over de toekomstige fietsroutes op onze pagina Fietsverbindingen.

,949341566a371bf08e2231c98848450ac4e379bf_f2217
Plattegrond van de toekomstige situatie rond de Vondellaan. De fietsverbindingen zijn oranje gemaakt.

Parkeren

Door de nieuwe inrichting van de Vondellaan vervallen 21 parkeerplaatsen langs de weg. Er komen evenveel nieuwe parkeerplaatsen voor terug, op een nieuw parkeerterrein direct naast het Gomarus College, haaks op de Henriëtte Roland Holststraat. Vanwege de herinrichting moet een groot deel van de bestaande bomen worden gekapt. Voor elke boom die verdwijnt, komt er een nieuwe terug, zo mogelijk dicht in de buurt.

De straat tijdens de ombouw

Wanneer de aanpassing aan de Vondellaan beginnen, is nog niet precies bekend. Waarschijnlijk start dit niet voor 2017. De aannemer, die begin 2016 bekend is, gaat een planning van de werkzaamheden opstellen en de precieze bouwwijze bepalen. Daarbij krijgt hij de opdracht om de overlast zo veel mogelijk te beperken en dit vooraf met omwonenden te bespreken.

JvK_20150204 _Suzanne_Vondellaan_1
Foto: Jeroen van Kooten

Door: Persbureau Tammeling

Suzanne Bronkema woont samen met haar man sinds juni 2013 in een van de flats aan de Vondellaan. Bij de koop van hun huis wisten ze niets van de plannen voor de nieuwe zuidelijke ringweg. “En om eerlijk te zijn, hopen we hier ook niet meer te wonen als de plannen zijn uitgevoerd. Maar dat heeft niets met de plannen te maken”, zegt Bronkema.

De Vondellaan kan volgens Suzanne wel een opknapbeurt gebruiken. “Als ik zo naar de impressies kijk, ziet de nieuwe situatie er best wel goed uit. De fietspaden zijn nu erg onveilig en volgens mij wordt het straks een stuk veiliger. Er komt ook veel meer groen bij en dat is goed voor de uitstraling van de Vondellaan. Maar er zijn ook zeker wel nadelen.”

Verkeer

Zo weet Bronkema dat er bij haar in de straat veel meer verkeer zal komen. “Het is hier nu redelijk rustig en eerlijk gezegd heb ik geen enkel idee hoe druk het zal worden. Meer verkeer is natuurlijk meer lawaai. Volgens projectbureau Aanpak Ring Zuid valt alles binnen de normen, maar ik kan me voorstellen dat er op sommige plekken aanpassingen worden gedaan aan de gevels om de overlast te beperken. Ik ga er verder vanuit dat er genoeg plek blijft om te parkeren.”

"De Vondellaan kan wel een opknapbeurt gebruiken"

Suzanne Bronkema

Ondanks de voor- en nadelen maakt Suzanne zich niet heel druk. “De nieuwe ringweg moet in 2020 klaar zijn. Ik ga er vanuit dat we dan ergens anders wonen omdat we op termijn iets groters willen. Onze enige zorg is dan ook wat de plannen voor gevolgen hebben voor de waarde van ons huis. Maar dat is lastig in te schatten.”

Bijeenkomsten

Het stel bezoekt trouw de bijeenkomsten over wat er allemaal in de Vondellaan gaat gebeuren. “Er zijn tegenstanders van het project die zich hebben verenigd, maar daar hebben wij ons niet bij aangesloten.”

Reactie van projectorganisatie Aanpak Ring Zuid

In de Vondellaan komt stil asfalt. Dat ligt er nu niet. Het wordt inderdaad een stuk drukker in de straat, maar door het stil asfalt blijft de toename van de geluidsbelasting in de straat beperkt.

Daarnaast gaan we bij een aantal woningen in de Vondellaan nog onderzoeken of extra geluidsisolatie nodig is. Denk hierbij aan het afdichten van kieren, het plaatsen van dikkere of dubbele ruiten en het aanbrengen van speciale ventilatievoorzieningen.

Het onderzoek aan de woningen wordt gedaan zodra vaststaat dat het project doorgaat. Het wachten daarbij is op de Raad van State. Die zal naar verwachting halverwege 2015 uitspraak gaan doen over de ingediende beroepen tegen het Tracébesluit van september 2014. Als er isolatiemaatregelen aan woningen nodig zijn, worden deze aangebracht tijdens de uitvoering van het project, tussen 2017 en 2020/21.

Bronnen

Bregit Jansen. 1999. Naoorlogse ruimtelijke ontwikkeling van de stad Groningen: De Wijert Noord (1957-1962). Planvorming, beschrijving en analyse. Uitgave gemeente Groningen 2001.


Lees ook: