canvas-Eemspoort_2030

STRAKS: bedrijventerrein beter bereikbaar door nieuwe op- en afrit Eemspoort/Driebond

Judith9 januari 2020Oost


De ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen is een gigaklus. Wist je bijvoorbeeld dat er aan de oostkant van de stad een nieuwe op- en afrit komt? Er komt een betere aansluiting van de ringweg op bedrijventerrein Eemspoort/Driebond.

Bedrijven in het oosten van de stad worden in het project Aanpak Ring Zuid beter bereikbaar. Bedrijventerrein Eemspoort/Driebond krijgt een eigen op- en afrit (bij de Kieler Bocht). Vanuit westelijke richting zijn deze bedrijventerreinen op dit moment alleen te bereiken via een omslachtige route. Dat is lastig voor klanten en leveranciers. Het verkeer moet via de afrit Europaweg en dan parallel aan de zuidelijke ringweg, via drie rotondes. In de nieuwe situatie kun je vanuit het westen langer op de ringweg blijven rijden. Pas ‘voor de deur’ ga je van de ringweg af. Ook op de terugweg kun je sneller weer op de ringweg komen, via opritten in beide richtingen.

Oost - op-afrit Kielerbocht (2)
De op- en afritten bij de Kieler Bocht

Combinatie Herepoort is inmiddels al met de eerste stappen begonnen voor de nieuwe op- en afritten Eemspoort/Driebond. In december is ter voorbereiding een faunapassage aangelegd bij de Kieler Bocht. Aan de andere kant van de ringweg (Osloweg/Stettinweg) is in mei 2018 al een grondlichaam aangebracht. Momenteel werkt Combinatie Herepoort verder met het aanbrengen van grond. Dit is de eerste stap in het maken van de aansluiting. De grondlichamen vormen de basis van de op- en afrit. Nadat deze grond is ingeklonken, gaan we verder met het afbouwen van de op- en afrit Osloweg/Stettinweg.

1. Vernieuwen afrit Europaweg

Voor het verkeer uit het westen, schuift de afrit bij de Europaweg wat verder op. De afrit gaat straks over de Europaweg heen en loopt dan met een boog om de skivijver, tot aan de Herningweg. Daar wordt het verkeer gesplitst. Je kunt kiezen of je via de Europaweg of via de Bornholmstraat verder rijdt.
Europaplein 2030
Europaplein 2013

Het Europaplein, met links de oude en rechts de nieuwe situatie. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

2. Nieuwe aansluiting Bornholmstraat

Verkeer kan straks rechtstreeks vanaf de Bornholmstraat de zuidelijke ringweg op in westelijke richting. Handig voor bijvoorbeeld bezoekers van Ikea of Bauhaus die richting Drachten of Assen gaan. Dit verkeer hoeft niet meer via de oprit bij de Europaweg.

3. Uitbreiding knooppunt Westerbroek

Knooppunt Westerbroek aan de A7 wordt aangepast zodat het meer verkeer kan verwerken. Zo komen er bypasses langs de rotondes en extra rijstroken op de toeleidende wegen. Het verkeer van en naar Hoogezand stroomt zo sneller door. Combinatie Herepoort heeft de afgelopen maanden een groot deel van deze werkzaamheden al uitgevoerd. De nieuwe bypass is op dit moment nog niet open en dit heeft twee redenen. De berm moet nog aangevuld worden met zand. Vanwege PFAS-wetgeving heeft dit een lange tijd stil gelegen. Nu de wetgeving is aangepast kunnen we hier binnenkort weer mee verder. Daarnaast ligt het voorstel voor de bebording op deze plek nog ter beoordeling bij de wegbeheerders. Zonder bebording kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Denk daarbij aan landbouwverkeer dat gebruik maakt van de bypass en vervolgens op de ringweg terecht komt.

4. Nieuw fietspad langs Europaweg

Vanaf de zuidelijke ringweg kun je straks langs de Europaweg doorfietsen richting het Europapark. Het fietspad is voor verkeer in beide richtingen. Voor voetballiefhebbers bijvoorbeeld is dit een korte route van en naar het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Fietsverbinding Europaweg 2030
Fietsverbinding Europaweg 2013

De fietsverbinding Europaweg. Links de oude, rechts de nieuwe situatie. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

De werkzaamheden vinden de komende jaren in verschillende stappen plaats. De precieze stappen en de planning ervan maken we onder andere op deze website bekend.


Lees ook: