20240606 - voortgang ORZ 11 header - CG3A6724 RWSNN_Ring zuid ARZ (54)

Update Operatie Ring Zuid #11: Verkeer neemt toe | Sloop viaduct Hereweg-westzijde begonnenGroningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid brengen elke week een voortgangsbericht uit over Operatie Ring Zuid. Vandaag nummer 11. Operatie Ring Zuid bevindt zich in fase 4. In deze update informeren we over de periode 29 mei tot en met 5 juni. We kijken terug op het verkeersbeeld en op de werkzaamheden.

Verkeersbeeld

Tijdens Operatie Ring Zuid zijn veel belangrijke wegen in de stad afgesloten. Om de stad bereikbaar te houden, is het nodig dat het autoverkeer beperkt blijft.

Afgelopen donderdag was het verkeersbeeld druk. Met name in Groningen-West op de N370 was tijdens de spitsuren sprake van opvallende vertragingen. Het verkeersbeeld op vrijdag was relatief rustig. Zoals vaker verliep de vrijdagochtend op de meeste trajecten zonder noemenswaardige vertraging. Op een aantal bekende locaties - o.a. Stationsweg en omgeving, N370, N860, Helperzoomtunnel - was er gedurende de vrijdagmiddag sprake van enkele minuten vertraging. Op het traject tussen de Griffeweg en Stationsweg loopt het verkeer bij brugopeningen tussen de spitsen vaak vast.

Het verkeersbeeld op maandag 3 juni kent weinig bijzonderheden. Het verkeersbeeld op dinsdag 4 juni verliep ook zonder veel bijzonderheden, maar met de gebruikelijke vertraging tijdens de spitsuren van 5-10 minuten. Ook het verkeersbeeld op woensdag verliep normaal.

Wat we qua verkeersbeeld zien, wordt ondersteund door de verkeerscijfers. We zien dat het druk is op een aantal wegen in en om de stad. De oproep blijft staan: denk goed na voordat je in de auto stapt: is de fiets of het openbaar vervoer ook een optie? Reis via een P+R en mijd de spits. Volg de aangegeven omleidingsroutes als je toch echt de auto nodig hebt.

Verkeerscijfers

Autoverkeer

Een duidelijke trend is dat we het autoverkeer op de toegangswegen naar de stad weer zien toenemen. Aan het begin van Operatie Ring Zuid zat dit met name op -10% ten opzichte van voor de operatie, nu zit het rond -5%, zowel in de ochtend- als in de avondspits. Daarnaast zien we dat het drukker is op de overige ringwegen. Dit is dan ook de belangrijkste omleidingsroute voor de afsluiting van Ring Zuid. Ook op de N33 meten we meer verkeer, dat varieert van 10 tot 30%. We zien ook toename op de wegen N386, N860 en de Helperzoom. Op de N372, aan de westkant van Groningen, is juist weer een afname te zien. Daar rijdt nu 15-20% minder verkeer dan voor de operatie.

Bussen

Bussen OV-bureau Groningen Drenthe zag in de eerste twee weken van Operatie Ring Zuid al een toename van 10% meer reizigers in de bussen in Groningen. Deze toename is stabiel gebleven.

Fiets

Op de doorfietsroutes richting Groningen tellen we meer fietsers dan voor Operatie Ring Zuid. De meest opvallende stijging is te zien op de dinsdag en donderdag op de doorfietsroute Haren-Groningen. Tijdens de afgelopen weken fietsten hier op deze dagen gemiddeld 22% meer fietsers ten opzichte van voor de operatie.

P+R

Er is een toename te zien in het P+R-gebruik ten opzichte van voor de start van Operatie Ring Zuid. In de laatste weken is er geen bezetting van 100% gemeten. Er is dus nog ruimte op de P+R-terreinen.

Voortgang werkzaamheden

Operatie Ring Zuid bevindt zich in fase 4. In deze fase wordt de nieuwe verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg aangesloten op de bestaande wegen. Daarvoor moet de oude ringweg worden afgebroken en moeten de tunnelmonden worden afgebouwd.

Sloop

Voor de planning van de sloop is de oude ringweg opgedeeld in zeven vakken (zie kaart hieronder).

20240530 kaart sloop ringweg2

Afgelopen week zijn de liggers van het viaduct over het Oude Winschoterdiep (in vak 6) weggehaald. In dit vak werkt de aannemer van oost naar west. Ook de liggers van het viaduct ernaast zijn al uitgehesen en afgevoerd. De restanten van deze viaducten worden nu gesloopt.

240531-Sloopwerkzaamheden-van-de-oude-ringweg-in-Groningen-Raymond-Bos-Beeldnummer-00028
Het viaduct bij het Oude Winschoterdiep (31 mei). Foto: Raymond Bos.

In vak 2 (viaduct Hereweg) is de aannemer begonnen met het wegfrezen van het asfalt aan de westzijde. Daarna wordt dit deel van het viaduct gesloopt. Het oostelijke deel van het viaduct, waar het verkeer nog onderdoor rijdt, blijft tot na 2 september staan.

Ook in vak 3a (tussen de Hereweg en het gebouw van DUO) is de sloop begonnen, met het verwijderen van muurtjes en lichtmasten.

In vakken 1 en 7 is de oude ringweg inmiddels verdwenen.

Bekijk ook het fotoalbum Sloop ringweg ook zichtbaar vanuit de lucht

Afbouw verdiepte ligging

In de verdiepte ligging is de afbouw volop gaande. Aan de oostzijde zijn de damwanden geplaatst. Verder worden er in de verdiepte ligging installaties aangebracht, aangesloten en getest. Afgelopen week hebben hulpdiensten opnieuw oefeningen gedaan.

Let op: deze update zal vanaf nu eens per twee weken verschijnen. De volgende update verschijnt donderdag 20 juni.


Lees ook: