20240606 Werkzaamheden A28 week 47 header Raymond Bos - 0056-52

Inheien palen bij A28 volgende week buiten ochtendspits om

John6 juni 2024Julianaplein


Van maandag 10 juni tot en met woensdag 12 juni gaan we langs de A28 palen inheien voor de nieuwe geluidsschermen. Tijdens deze werkzaamheden is op de A28 voor het verkeer richting de stad één rijstrook afgesloten. In de ochtendspits is de rijstrook wel beschikbaar.

We werken op de A28 bij de oprit Groningen-Zuid (Van Ketwich Verschuurlaan) richting de stad. Deze oprit is sinds eind april dicht.

Voor het inheien van palen voor de geluidsschermen moeten we deels op de A28 werken. Maar nu, tijdens Operatie Ring Zuid, hebben we in de ochtendspits het asfalt hard nodig voor het verkeer. Daarom sluiten we deze drie dagen de rijstrook pas om 9.00 uur af. Daarna bouwen we de heistelling op, zodat we om 10.30 uur kunnen beginnen met heien. We werken door tot ongeveer 20.00 uur. Daarna ruimen we het materieel weer op, zodat om 22.00 uur de rijstrook weer beschikbaar is. Zo beperken we de hinder voor het verkeer en hoeven we niet in de nacht te werken.

20240606 rijstrookafzetting A28
In het rood de al langer afgesloten oprit vanaf Groningen-Zuid (Van Ketwich Verschuurlaan) richting Julianaplein. De blauwe lijn is de rijstrookafzetting overdag van 9.00 uur tot 22.00 uur.

Het inheien van de palen zorgt maandag, dinsdag en woensdag voor geluid en trillingen in de omgeving, met name voor De Wijert-Noord.

Bij de A28-oprit werken we aan de definitieve inrichting. De oprit blijft dicht tot en met 26 juli, is de planning.


Lees ook: