20240305 - meeuwerderweg header - LR_49_20200807_JvK_Meeuwerderbaan_Meeuwerderweg_009

Bouw gestart van tijdelijke oprit MeeuwerderwegGisteren zijn we begonnen met de bouw van een tijdelijke oprit bij de Meeuwerderweg. Dankzij deze oprit kan het autoverkeer straks vanuit de Oosterpoortwijk via een stukje ringweg naar de Hereweg rijden. De oprit is in gebruik van 4 mei tot 19 juli (dat is tijdens fase 4 van Operatie Ring Zuid).

Tijdens fase 4 van Operatie Ring Zuid is de zuidelijke ringweg grotendeels dicht. De afsluiting loopt vanaf het Julianaplein gezien tot aan de Europaweg. In de andere richting is de ringweg dicht vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan het Julianaplein. Alleen vanaf de oostelijke ringweg kun je nog naar bedrijventerrein Driebond (Stettinweg). Deze fase duurt van 6 mei tot 30 augustus.

20240305 afsluiting zuidelijke ringweg in fase 4
De afsluiting van de zuidelijke ringweg van 6 mei tot 30 augustus 2024 (fase 4 Operatie Ring Zuid).

De inwoners van de Oosterpoortwijk kunnen in deze fase alleen richting het westen en het zuiden via de route Trompsingel-Zuiderpark-Hereweg. Hier verwachten we veel verkeer. Ondanks dat we de verkeerslichten bij de Hereweg en de Europaweg anders instellen, kunnen hier opstoppingen ontstaan. Daarom leggen we een tijdelijke oprit aan die de Oosterpoort verbindt met de Hereweg. Dankzij deze tijdelijke oprit hebben de wijkbewoners een alternatief om over het spoor te komen. Dit helpt mee om te voorkomen dat het verkeer in de stad helemaal klem komt te staan.

20240305 tijdelijke oprit meeuwerderweg
In het groen de tijdelijke oprit vanaf de Meeuwerderweg naar de Hereweg. In het rood de afsluiting van de Esperantostraat in één richting.

Het is niet de bedoeling dat autoverkeer vanaf het Europapark gebruik gaat maken van deze tijdelijke oprit. Dan zou het te druk worden op de Verlengde Lodewijkstraat. Daarom stellen we in de Esperantostraat eenrichtingsverkeer in.

De tijdelijke oprit kan niet langer dan tot 19 juli in gebruik blijven. Op 20 juli starten we met het weghalen van het deel van de zuidelijke ringweg dat hierbij wordt gebruikt. Ook halen we dan de tijdelijke oprit weer weg.

Overlast omwonenden

Voor het aanleggen van de tijdelijke oprit bij de Meeuwerderweg (van 4 maart t/m 4 mei) brengen we een redelijk grote hoeveelheid zand aan. Per dag voeren zo’n tien vrachtwagens het zand aan. De vrachtauto’s komen aanrijden via de parallelweg van de Europaweg en de Meeuwerderbaan en rijden leeg weg via de Verlengde Lodewijkstraat. Het aangebrachte zand trillen we aan om het te verdichten. Hierop komt een puinbaan. Ook deze trillen we ook aan. Tijdens deze fase kunnen inwoners overlast ervaren op het gebied van trillingen en geluid. Zodra de wegfundering is gelegd, brengen we asfalt en belijning aan en voorzien we de weg van verlichting en borden.

Verkeershinder

Vanaf 4 maart is het voetpad langs de Esperantostraat afgesloten (aan de kant van de ringweg). Vanaf 27 april verandert de verkeerssituatie: de Esperantostraat en de Meeuwerderbaan worden eenrichtingsverkeer. De Meeuwerderweg blijft tweerichtingsverkeer.
Operatie Ring Zuid: laat de auto staan als dat kan

Met Operatie Ring Zuid geven we de ringweg terug aan Groningen. Vanaf 22 maart tot 2 september verbinden we het Vrijheidsplein, het Julianaplein, de verdiepte ringweg en het Europaplein aan elkaar. Dit brengt veel wegafsluitingen met zich mee. Om te voorkomen dat het verkeer in de stad stil komt te staan, vragen we iedereen in Groningen zijn reisgedrag aan te passen.

  • Laat de auto staan als het kan.
  • Pak de fiets of neem bus of trein.
  • Moet je echt met de auto, blijf dan uit de spits.
  • Check je route voor vertrek en houd rekening met extra reistijd.
Klik voor een vergroting (afbeelding: orz_rgb_vaststaan_of_meebewegen_wat_doe_jij_1.png)

Lees ook: