20231109 voorzijde krant GB_110212 header2

Krant Groningen Bereikbaar verspreid met oproep auto te laten staan tijdens Operatie Ring Zuid

John9 november 2023


Deze week is nummer 25 van de krant van Groningen Bereikbaar verspreid. Daarin is veel aandacht voor de werkzaamheden van Aanpak Ring Zuid en Operatie Ring Zuid in 2024. De krant is ook digitaal te lezen.

In de krant staat onder meer een dubbelinterview met René Schripsema (directeur Groningen Bereikbaar) en Joost van de Beek (directeur Aanpak Ring Zuid). Zij gaan in op Operatie Ring Zuid. Dat is de grote operatie in 2024 waarin we het nieuwe Julianaplein en de nieuwe verdiepte ligging gaan aansluiten. Deze operatie zorgt van maart tot september voor veel verkeershinder in de stad. René en Joost roepen dan ook iedereen op in die periode waar het kan de auto te laten staan. Ga vaker thuiswerken, neem het OV, pak de fiets of parkeer aan de rand van de stad op een P+R.

Huis aan huis

De Groningen Bereikbaar-krant verschijnt twee tot drie keer per jaar. In de krant vind je het laatste nieuws en achtergronden over de werkzaamheden en projecten. Ook lees je over duurzame mobiliteit en acties om de stad de komende jaren bereikbaar te houden tijdens het werk aan wegen en spoor. De krant wordt verspreid in de huis-aan-huisbladen van Mediahuis Noord in de provincie Groningen, de kop van Drenthe en regio Drachten.

Lees de krant digitaal


Lees ook: