De Wijert_Vondellaan variant B_Impressie_20130410_W8 header

Maandag 17 juli start definitieve inrichting Vondellaan

John12 juli 2023


Op maandag 17 juli starten we met het definitief inrichten van de Vondellaan in De Wijert-Noord. De Vondellaan krijgt een nieuwe inrichting omdat het autoverkeer op deze weg gaat toenemen. Ook leggen we nieuwe riolering aan. De werkzaamheden voeren we uit in drie fases.

Zo gaat het worden

De Vondellaan is in de eindsituatie aangesloten op de zuidelijke ringweg. Je kunt nu al vanaf de Vondellaan direct de ringweg op richting Europaweg. Straks kun je vanaf de Vondellaan ook direct in de richting van Hoogkerk/Drachten. Verder kun je straks vanuit de richtingen Assen, Drachten en Hoogezand de Vondellaan bereiken via het nieuwe verkeersplein (de ovonde) bij de Brailleweg.

Vondellaan Brailleweg oprit richting Hoogezand
Impressie: de aansluiting van de Vondellaan (rechts) op het Julianaplein (richting Hoogkerk/Drachten) en de ringweg (richting Europaplein/Hoogezand).

Door deze nieuwe aansluitingen gaat het autoverkeer op de Vondellaan toenemen, vooral op het noordelijke deel (ten noorden van de rotonde met de Van Iddekingeweg). Daarom krijgt dit deel van de Vondellaan een andere inrichting (zie ook ons artikel STRAKS: De nieuwe Vondellaan). Aan beide zijden van de weg en op de rotonde komt een vrijliggend fietspad. Ook komen er plekken waar voetgangers veilig kunnen oversteken. Bij de Henriëtte Roland Holststraat komt een oversteekplaats met verkeerslichten, waar onder andere de scholieren veilig kunnen oversteken.

De Wijert_Vondellaan variant B_Impressie_20130410_W8
Impressie van de nieuwe inrichting van de Vondellaan. Aan beide zijden van de weg ligt een vrijliggend fietspad. Langs de weg staan bomen en zijn parkeerplaatsen.

De herinrichting van de Vondellaan moet er aan de ene kant voor zorgen dat het verkeer (auto’s, fietsers en bussen) goed en veilig kan doorstromen naar en vanaf de zuidelijke ringweg. Aan de andere kant willen we ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers de weg veilig kunnen oversteken.

Vondellaan ontwerp noordzijde
Ontwerp van de noordzijde van de Vondellaan. De rode lijnen zijn fietspaden. Op deze kaart ligt het oosten boven.
Vondellaan rotonde
Ontwerp van de Vondellaan bij de rotonde met de Van Iddekingeweg.

Fase 1: 17 juli – 14 augustus

Op 17 juli beginnen we met fase 1. Hierin werken we op de Vondellaan tussen de Brailleweg en de rotonde.

20230712 fasering Vondellaan
De werkzaamheden op de Vondellaan gaan in drie fases.

We beginnen met het deel tussen de Brailleweg en de Van Schendelstraat. We frezen hier het asfalt weg en graven grond af. Hierna leggen we de nieuwe riolering aan. Zodra de rioleringswerkzaamheden aangekomen zijn bij de Van Schendelstraat, frezen we ook het asfalt weg tussen de Van Schendelstraat en de rotonde bij de Van Iddekingeweg. Waar de nieuwe riolering is aangebracht, brengen we een laag zand aan, daarna een puinfundering en als laatste het nieuwe asfalt.

Vanwege de werkzaamheden is de Vondellaan tussen de Brailleweg en de rotonde bij de Van Iddekingeweg dicht voor alle verkeer van 17 juli tot 14 augustus. Hoe de bussen gaan rijden die hun normale route over de Vondellaan hebben, is nog niet bekend.

De voetpaden zijn al eerder definitief ingericht en blijven steeds begaanbaar. Waar nog geen definitief voetpad ligt, leggen we rijplaten neer. Alle woningen zijn altijd te voet en voor de hulpdiensten bereikbaar.

Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden parkeren in de nieuwe parkeervakken bij het Gomarus College. De nieuwe parkeervakken zijn bereikbaar via de Couperusstraat en de Henriëtte Roland Holststraat.

Fase 2: 14 augustus – 18 september

Op 14 augustus beginnen we met fase 2. In deze fase gaan we aan de slag met de rotonde bij de Van Iddekingeweg. We beginnen op de noordzijde van de rotonde. Deze fase duurt tot 18 september.

In deze fase is de rotonde bij de Van Iddekingweg dicht voor alle verkeer. Het verkeer in oost-westrichting kan gebruikmaken van de Van Ketwich Verschuurlaan. De A28-onderdoorgang is dan weer open.

Fase 3: 18 september – 22 december

In fase 3 ten slotte werken we aan het zuidelijke deel van de Vondellaan, vanaf de rotonde bij de Van Iddekingeweg tot aan de Van Ketwich Verschuurlaan. Deze fase duurt tot 22 december 2023.

Ook fase 3 bestaat uit twee delen. We werken eerst vanaf de rotonde tot aan de P.C. Hooftlaan, daarna vanaf de P.C. Hooftlaan tot aan de Van Ketwich Verschuurlaan.

Tot 6 november is de rotonde nog dicht voor verkeer. Voor de bussen leggen we een tijdelijke bypass aan tussen de Van Iddekingeweg en de Vondellaan, aan de noordwestzijde van de rotonde. Deze is voor de bussen in beide richtingen. Zij kunnen tot 22 december niet over het zuidelijke deel van de Vondellaan rijden, maar gaan via de Van Lenneplaan. Als op 6 november de rotonde klaar is, is de bypass niet meer nodig.

Eind 2023 is de herinrichting van de Vondellaan klaar. De nieuwe aansluiting vanaf de Vondellaan naar Hoogkerk/Drachten wordt in gebruik genomen bij de opening van het nieuwe Julianaplein in september 2024.


Lees ook: