20230612 impressie Brailleweg ovonde 2030 fietsverbindingen

Vragen en antwoorden over de toekomstige ovonde bij de Brailleweg

John12 juni 2023Julianaplein


Bij de Brailleweg gaan we een ovale rotonde aanleggen, ook wel een ovonde genoemd. De ovonde verbindt straks de Brailleweg met de nieuwe verbindingsweg die vanaf de Brailleweg naar de Hereweg loopt. In dit artikel geven we antwoord op veelgestelde vragen over de ovonde.

In november 2022 maakten we bekend dat we een nieuw ontwerp hadden gemaakt voor het verkeersplein bij de Brailleweg, in de vorm van een 'ovonde' (vale rotonde). Deze ovonde komt op de plek waar de Brailleweg kruist met de toekomstige verbindingsweg naar de Hereweg.

20230612 impressie Brailleweg ovonde 2030 fietsverbindingen index

Waarom is de ovonde nodig?

De ovonde is nodig om de Brailleweg aan te sluiten op de nieuwe verbindingsweg. De nieuwe verbindingsweg maakt de Hereweg bereikbaar vanaf het Julianaplein. Deze weg vervangt de huidige op- en afritten bij de Hereweg. Ook geeft deze weg het verkeer van en naar het zuiden van de stad een extra mogelijkheid om op de ringweg te komen.

20230612 plattegrond ovonde Brailleweg
De ovonde verbindt de Brailleweg (van noord naar zuid) met de nieuwe verbindingsweg richting de Hereweg.

Waarom is er voor dit punt een nieuw ontwerp gemaakt?

In 2014 is voor deze plek een verkeersplein ontworpen. Bij het uitwerken van het ontwerp bleek dat de doorstroming op dit verkeersplein niet voldoende zou zijn. De kans was groot dat er bij drukte opstoppingen zouden ontstaan, met kans op wachtrijen tot op de ringweg. Dat was niet wenselijk. Daarom is het ontwerp in 2019 aangepast tot een ovonde.

Wat is het verschil tussen het verkeersplein (ontwerp 2014) en de ovonde (ontwerp 2019)?

De oorspronkelijk bedachte verkeerslichten rond het plein zijn vervallen. Alleen aan de noordzijde blijven er verkeerslichten, bij de fietsoversteek. Verder is de capaciteit vergroot met een extra rijstrook. Ook hebben we verbeteringen voor het busvervoer doorgevoerd. Direct aan de noordkant van de nieuwe ovonde is een bushalte toegevoegd voor bussen richting het noorden (richting het station). Er was al een bushalte gepland voor bussen richting het zuiden. Vanwege de nieuwe bushalte aan de noordzijde is de fietsoversteek in het ontwerp een stukje naar het noorden verplaatst.

Hoe gaat de fietsoversteek eruit zien?

Fietsers steken de Brailleweg over bij een fietsoversteek met verkeerslichten. Fietsers steken eerst de ene rijstrook over, daarna de tweede. Tussenin komt een ‘vluchtheuvel’.

Hoeveel autoverkeer rijdt er op deze plek straks over de Brailleweg?

De verwachting is dat op de plek van de fietsoversteek in 2030 per etmaal in totaal ongeveer 24.000 auto’s rijden. Het gaat om 16.500 voertuigen op het wegvak richting het centrum en 8.500 op het wegvak richting de ovonde. Dit is gebaseerd op de uitkomsten van het verkeersmodel. In de ochtend en de avond rijdt er meer verkeer dan overdag.

Waarom is hier niet gekozen voor een fietstunnel?

In het ontwerp voor het verkeersplein uit 2014 is ervoor gekozen voor fietsers een oversteekplaats aan te leggen met verkeerslichten. In het budget, dat ook in 2014 is vastgelegd, is geen rekening gehouden met het toevoegen van een fietstunnel op deze plek.

Bij het aanpassen van het plan rond 2019 is de mogelijkheid van een fietstunnel onderzocht. Om verschillende redenen is hier niet voor gekozen. Een tunnel was lastig in te passen op de oude locatie en is uiteraard ook duurder dan een fietsoversteek. Voor een tunnel moest extra budget worden gevonden. De gemeente heeft ons destijds laten weten hier geen geld voor te hebben. De kosten om op de plek van de oude Amaliatunnel een tunnel te behouden, zouden extra hoog worden omdat de Brailleweg hier nu op maaiveldniveau ligt. Een tunnel zou daarom voor een deel ondergronds aangelegd moeten worden. Of de Brailleweg moest hier worden ‘opgetild’, zodat het fietsverkeer er weer onderdoor zou kunnen.

Het is mogelijk dat de gemeente in de toekomst besluit in de buurt alsnog een fietstunnel aan te leggen. Dat besluit is aan de gemeente en valt buiten het plan van Aanpak Ring Zuid.

Waarom kon de Amaliatunnel niet behouden blijven?

Ongeveer op de plek van de fietsoversteekplaats lag tot voor kort de Amaliatunnel. Deze tunnel paste niet in het nieuwe ontwerp, waarbij de Brailleweg op maaiveld ligt. Begin dit jaar moesten we de fietstunnel afbreken omdat we op deze plek een start moesten maken met de voorbereidingen voor het nieuwe verkeersplein.

Is zo’n fietsoversteek wel veilig?

Een fietsoversteek met verkeerslichten is een veilige oplossing, die op veel meer plekken in de stad voorkomt.

Welke fietsers gaan gebruik maken van de fietsoversteekplaats bij de Brailleweg?

Het meeste fietsverkeer in de stad rijdt van noord naar zuid of omgekeerd. Het doorgaande fietsverkeer tussen het centrum en het zuiden van het stad kan gebruikmaken van het fietspad langs het Noord-Willemskanaal. Dit fietspad is voor fietsers in beide richtingen en loopt vanaf de Parkbrug tot aan de Vondellaan. Zij maken geen gebruik van de fietsoversteekplaats.

Fietsers die in het zuiden van de stad van oost naar west rijden, of omgekeerd, hebben meerdere mogelijkheden. De meeste fietsers die van de Hereweg naar de Paterswoldseweg willen, of omgekeerd, maken gebruik van de Parkweg. Fietsers die kiezen voor het fietspad vanaf de Hereweg langs de ringweg, kunnen via de Papiermolentunnel richting De Wijert rijden.

Voor het doorgaande fietsverkeer van oost naar west of omgekeerd, is de fietsoversteek bij de Brailleweg niet zo aantrekkelijk. Dat komt mede door de verkeerslichten, waardoor fietsers rekening moeten houden met wachttijden. Een tunnel op deze plek zou meer doorgaand fietsverkeer aantrekken.

We verwachten dat de fietsoversteek in de praktijk vooral gebruikt gaat worden door fietsers van en naar de oostzijde van de Rivierenbuurt.

Zorgt de fietsoversteek niet voor lange files op de Brailleweg?

Automobilisten op de Brailleweg hoeven alleen bij de verkeerslichten te stoppen als de fietsers groen hebben. Tussendoor en op momenten dat er geen fietsers zijn, kan het autoverkeer doorrijden. Wanneer het autoverkeer rood licht krijgt, is er op de ovonde zelf en op de wegen daar naartoe voldoende ruimte voor wachtende auto’s. Op drukke momenten in de spits kan het zijn dat verkeer moet wachten tot op de ovonde. Deze wachtrij lost echter snel weer op als het autoverkeer groen licht krijgt.

Klopt het dat de procedure voor de ovonde nog niet helemaal afgerond is?

Dat klopt. Voor het nieuwe ontwerp moet de gemeente een wijziging in het bestemmingsplan aanvragen. De aanvraag hiervoor is kortgeleden gestart. Ook vraagt de gemeente een omgevingsvergunning aan voor de geluidsschermen. Deze schermen komen door de wijziging in het ontwerp op een andere plek. Ook komen er extra schermen en sommige schermen worden hoger.

Hoe kan het dat er nu al werkzaamheden voor de ovonde zijn terwijl er nog procedures lopen?

Op de plek van de ovonde leggen we eerst een tijdelijke weg aan. Zo kan het verkeer tijdens de werkzaamheden doorrijden. Pas als de procedures zijn afgerond, kunnen we de definitieve inrichting maken. Bij het inrichten van de tijdelijke weg houden we al wel rekening met de plek van de weg in het ontwerp, zodat we kosten kunnen besparen en geen dubbel werk hoeven te doen.


Lees ook: