230222 Ronde Julianaplein februari 2023 Raymond Bos Beeldnummer 05267 header

Vragen en antwoorden over de afsluiting van de Amaliatunnel

John1 maart 2023Julianaplein


Morgen, op donderdag 2 maart, gaat de Amaliatunnel voorgoed dicht. Dit is de tunnel voor fietsers en voetgangers naast het Noord-Willemskanaal. Op 6 maart beginnen we met het voorbereiden van de afbraak van de tunnel. Vanaf maandagochtend 6 maart om 06.00 uur kunnen fietsers weer gebruik maken van de verbinding tussen de Brailleweg en de Parkweg. In dit artikel antwoord op veelgestelde vragen.

Waar is de Amaliatunnel eigenlijk?

De Amaliatunnel is een tunnel voor voetgangers en fietsers onder het Emmaviaduct/de Brailleweg door. De tunnel verbindt de Rivierenbuurt met het westen.

20230228 Amaliatunnel - foto Aanpak Ring Zuid _090643
De Amaliatunnel gezien vanaf de zijde van de Rivierenbuurt. Foto: Aanpak Ring Zuid.
20230227 plattegrond Amaliatunnel
De Amaliatunnel in het rood.

Waarom moet de Amaliatunnel dicht?

De tunnel loopt onder het Emmaviaduct/de Brailleweg door. We gaan een nieuwe aansluiting maken voor autoverkeer tussen de Brailleweg en de Hereweg. Deze nieuwe verbindingsweg sluiten we aan op de Brailleweg via een ovale rotonde (ovonde). Vanwege de aanleg van deze ovonde moeten we de fietstunnel nu afbreken. Stellen we dit uit, dan komt de planning van het Julianaplein in gevaar.

Wanneer gaat hij nou precies dicht? Ik lees verschillende data.

Over de exacte sluitingsdatum van de Amaliatunnel is veel verwarring ontstaan. Daar zijn we zelf schuldig aan. De sluitingsdatum die we eerst in onze communicatie hebben gebruikt, was 6 maart. Dat is de datum waarop de voorbereiding van de sloop van de tunnel begint. Vanwege de veiligheid moet de tunnel dan dicht zijn. Echter, van 2 tot 6 maart zijn we bezig met werkzaamheden bij de tunnel aan de zijde van het kanaal. Dat betekent dat de tunnel aan die zijde geen aansluiting meer heeft op het fietspad. Dus feitelijk is de tunnel vanaf 2 maart niet meer in gebruik. Dit hebben we ons te laat gerealiseerd.

Jullie waren wel laat met de aankondiging dat de tunnel dicht gaat.

Dat klopt. De reden hiervoor is dat we nog op zoek waren naar een goede alternatieve route voor fietsers. We wilden de sluiting van de Amaliatunnel pas naar buiten brengen op het moment dat duidelijk was wat de alternatieve route zou zijn. Die oplossing is vandaag pas gevonden. Daarom ook zijn er buiten nog geen gele borden met omleidingsroutes te zien. Daar kwam de verwarring over de afsluitingsdatum nog bovenop.

Waar moet ik als fietser of wandelaar nu langs?

Tot 6 maart geven we het advies om zo veel mogelijk gebruik te maken van de hoofdroutes. Loop of fiets je van noord naar zuid of omgekeerd, neem dan als dat kan de Paterswoldseweg of de Hereweg. Ga je van oost naar west of andersom, kies dan de Parkweg of de Van Iddekingeweg (bij het Overwinningsplein). In de kaart hieronder zie je welke verbindingen open en dicht zijn in de periode 2 tot en met 6 maart.

20230301 fietsverbindingen Julianaplein Amaliatunnel Muntingbrug
De situatie van donderdagochtend 2 maart tot maandagochtend 6 maart 6.00 uur. In het rood de afsluitingen. In het groen de beschikbare verbindingen. De groen-wit geblokte verbindingen zijn alleen voor voetgangers.

Wat is de situatie vanaf 6 maart?

Fietsers en voetgangers krijgen vanaf maandag 6 maart weer een noord-zuidverbinding tussen de Amaliatunnel en de Parkbrug (zie de kaart hieronder). Je fietst hierbij over een tijdelijk fietspad langs de oostzijde van het Noord-Willemskanaal. Je kunt vanaf hier ook doorfietsen naar de Vondellaan.

20230302 fietsverbindingen rondom Julianaplein met oplossing Brailleweg
De situatie vanaf 6 maart. Fietsers kunnen weer langs het kanaal fietsen (groene lijn). Het autoverkeer (inclusief bussen) in beide richtingen moet op de verlegde Brailleweg één rijstrook delen (zwarte stippellijn).

De onderdoorgang bij het Emmabrugviaduct wordt weer tweerichtingsverkeer. Vanaf de Rivierenbuurt kun je hier dus weer onder de Brailleweg/het Emmaviaduct door, en dan linksaf het fietspad op richting het zuiden (richting de ringweg).

Auto’s (en bussen) in beide richtingen gaan op de verlegde Brailleweg één rijstrook delen. Zij kunnen hier om en om gebruik van maken. Hier komen eerst verkeersregelaars bij en later verkeerslichten. Meer informatie hierover volgt.

Waarom gaan er zoveel fietsverbindingen bij het Julianaplein tegelijk dicht? Vooral bewoners van de Rivierenbuurt hebben hier last van.

Dat is inderdaad heel vervelend, maar het is wel verklaarbaar. De bouw van het nieuwe Julianaplein heeft gevolgen voor alle fietsverbindingen in de buurt. Het gaat om de Papiermolentunnel, de Muntingbrug, het Gyas-tunneltje en de Amaliatunnel. Aan alle vier verbindingen wordt gewerkt. Tegelijk willen we zo veel mogelijk routes voor fietsers openhouden. Dit vormt een ingewikkelde puzzel.

Kan de nieuwe Papiermolentunnel niet eerder open?

De Papiermolentunnel loopt onder de zuidelijke ringweg door. Deze tunnel wordt vernieuwd en is nu in aanbouw. We verwachten dat deze tunnel deze zomer (2023) opengaat. Dit kan helaas niet eerder.

Wanneer gaat de Muntingbrug weer open?

De Muntingbrug is de fietsbrug over het Noord-Willemskanaal. Deze fietsbrug ligt direct naast de nieuwe Julianabrug, die nu in aanbouw is. De Muntingbrug kan nu nog niet open omdat we de veiligheid van de fietsers en de scheepvaart niet kunnen garanderen. De brug kan weliswaar open en dicht, maar de technische systemen zijn nog niet compleet. De verwachting was dat de Muntingbrug rond deze tijd weer gebruikt zou kunnen worden, maar dat is niet gelukt. Zoals het nu lijkt kan de Muntingbrug begin zomer 2023 weer open.

Wat komt er op de plek van de Amaliatunnel?

De Brailleweg ligt hier straks niet meer verhoogd, maar op dezelfde hoogte als de andere straten (op maaiveld). Op de plek van de tunnel komt een oversteekplaats met verkeerslichten voor fietsers en voetgangers. De planning is dat deze oversteekplaats in 2024 klaar is.


Lees ook: