header beton vdl

Nieuwe kaart toont voortgang betonstort verdiepte ligging

Joshi1 augustus 2022Zuiderplantsoen


De bouw van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg schiet al flink op. Om de voortgang beter zichtbaar te maken, hebben we een voortgangskaart gemaakt. Hierop is te zien in welke delen van de verdiepte ligging beton is gestort. Deze kaart gaan we regelmatig actualiseren.

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg verdiept aangelegd. De weg, bestaande uit vier rijstroken, ligt hier op een diepte van zo’n acht meter. Op drie plekken leggen we een overkapping op het verdiept liggende deel. Die noemen we de deksels. Op de deksels komt het Zuiderplantsoen, een nieuw groen park in de stad. In het park komen wandel- en fietspaden. Ook de Hereweg, de Helperzoom en het spoor van het traject Groningen-Assen lopen straks over de deksels heen.

We bouwen sinds 2019 aan de verdiepte ligging. Eerst hebben we damwanden ingetrild om zo een bouwkuip te vormen. Binnen de bouwkuip graven we zand af en storten we beton voor de vloer, de wanden en de deksels.

Voortgangskaart

Op de kaart hebben we de verdiepte ligging verdeeld in zeven kleine stukken, ook wel moten genoemd. Elke moot heeft een kleur gekregen. De kleur geeft aan hoe ver we zijn met de betonstort. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Vloerplaat geplaatst (groen)
  • Vloerplaat en plafondplaat geplaatst (bruin)
  • Zijkant/middendeel geplaatst (oranje)

De moten waar nog geen beton is gestort, zijn nog wit en grijs.20220830 - betonmotenkaart

De voortgangskaart van de betonstort verdiepte ligging, 1 augustus 2022.

Stand van zaken

Op de kaart van 1 augustus 2022 is te zien dat bij moot 2 de vloeren zijn gestort. Bij moot 4 zijn de vloeren, de zijwanden en de deksels klaar. In moot 5 en 6 is het beton gestort voor alle vloeren en voor een aantal zijwanden. In moot 1, 3 en 7 moet het betonstorten nog beginnen.

Planning

De planning is dat de verdiepte ligging in het voorjaar van 2024 in gebruik wordt genomen. Van te voren moeten we ook de technische voorzieningen aanleggen en testen. Daarom streven we ernaar dat eind 2022 het betonstorten is afgerond.


Lees ook: