20211202 header - viaduct paterswoldseweg en muntinglaan - foto ARZ - _152719

Bruinrode bakstenen voor nieuwe viaduct Paterswoldseweg

John2 december 2021Julianaplein


Bij de Paterswoldseweg vordert het werk aan het nieuwe viaduct. Komende week plaatsen we de eerste panelen met bruinrode bakstenen. De Paterswoldseweg en de Muntinglaan moeten hiervoor drie dagen worden afgesloten.

De afgelopen periode hebben we de liggers geplaatst op de noordzijde van het nieuwe viaduct. De komende weken bouwen we dit deel van het viaduct af. Tot en met februari zijn we aan het werk bovenop het viaduct. We leggen riolering en putten aan en plaatsen lichtmasten en barriers. We brengen een puinfundering aan voor de aansluiting van het viaduct op de zuidelijke ringweg. Daarna leggen we asfalt. Eind maart 2022 kan het verkeer over het nieuwe deel rijden.

Overlast voor omwonenden

Direct omwonenden hebben een brief gekregen met informatie over de werkzaamheden en de verwachte overlast. Zo zetten we machines en vrachtwagens in die geluidshinder kunnen geven. Ook gaat er extra bouwverkeer over de Muntinglaan.

Verkeershinder

Voor het plaatsen van de metselwerkpanelen zijn de Paterswoldseweg en de Muntinglaan bij het viaduct drie dagen gesloten voor autoverkeer. Dat is van maandagochtend 6 december (7.00 uur) tot woensdagavond 8 december (18.00 uur). Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs.

Deze werkzaamheden behoren bij het deelproject Bouw viaduct over Paterswoldseweg.

20210826 viaduct brailleweg met markering de wijert _154812 - foto ARZ John Brouwer
De bruinrode bakstenen zijn al op verschillende plekken bij de ringweg te zien, zoals op het viaduct over de Brailleweg. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Lees ook: