20211015 header impressie verkeersplein Brailleweg - Julianaplein - Papiermolen

Nieuw ontwerp nodig voor verkeersplein Brailleweg

John15 oktober 2021Julianaplein


Er komt een nieuw ontwerp voor het verkeersplein bij de Brailleweg. De planning is dat we het aangepaste ontwerp in het voorjaar van 2022 bespreken met de omwonenden.

In de plannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen staat bij de Brailleweg een verkeersplein met verkeerslichten ingetekend (zie afbeelding bovenaan de pagina). Dit nieuwe plein verbindt de Brailleweg en de nieuwe verbindingsweg naar de Hereweg. Bij het verder uitwerken van het ontwerp bleek dat de doorstroming van het verkeer op het nieuwe plein onvoldoende is, door de toename van het verkeer. Dit geeft kans op files en oponthoud, ook bijvoorbeeld voor de bussen.

Het ontwerp wordt daarom in overleg tussen Aanpak Ring Zuid, Combinatie Herepoort en de gemeente Groningen aangepast, zodat het voldoet aan de eisen van verkeer en omgeving. Hier zijn extra kosten mee gemoeid (3,4 miljoen euro). Deze meerkosten worden opgevangen binnen het huidige projectbudget. Het aangepaste ontwerp wordt verder uitgewerkt en dan eerst besproken met de omwonenden.

Het verkeersplein maakt deel uit van deelproject Aanleg verbindingsweg Hereweg-Brailleweg. De afbeelding toont het oorspronkelijke ontwerp, dat dus wordt aangepast.