20210628 - bijgesneden2- Julianaplein - foto RWS - 0J9A7574_ARZ 28 juni 2021 (11)

Julianaplein volgend voorjaar gedeeltelijk gestremd

John6 juli 2021Julianaplein


Op het Julianaplein vinden in de periode februari t/m mei 2022 werkzaamheden plaats, waarbij het Julianaplein dertien weken gedeeltelijk gestremd is. Combinatie Herepoort maakt dan een tijdelijke kruising in het Julianaplein. Om deze tijdelijke kruising aan te sluiten op de bestaande wegen, is het nodig om het huidige Julianaplein deels af te sluiten voor verkeer. Door de aanleg van deze tijdelijke kruising  maakt Combinatie Herepoort ruimte voor de ombouw naar de definitieve situatie en kan het verkeer tijdens de bouw grotendeels blijven doorrijden.

Minder verkeer op de weg
Om het verkeer voldoende te laten doorstromen is het van groot belang tijdens de gedeeltelijke stremming van het Julianplein het aantal verkeersbewegingen door de hele stad te beperken. De verkeersmodellen laten zien dat er per dag 80.000 auto's minder op het hele wegennetwerk van Groningen nodig zijn om te zorgen voor voldoende doorstroming. Dat betekent niet dat het verkeer dan steeds door kan rijden. Ook met minder auto's op de weg moet men rekening houden met vertraging in reistijd.

Thuiswerken en spreiden
Groningen Bereikbaar gebruikt de komende periode om de (partner)bedrijven en organisaties te informeren en met hen na te denken over mobiliteitsacties  en maatregelen tijdens deze werkzaamheden. Directeur Wilko Huyink: "We blijven oproepen om gedeeltelijk thuis te blijven werken en te spreiden in reistijd zodat de uitdaging in het voorjaar 2022 meer behapbaar is."

Definitieve situatie
Om de doorstroming op het Julianaplein te verbeteren maakt Combinatie Herepoort in het project Aanpak Ring Zuid een ongelijkvloerse kruising, zodat het verkeer in 2024 vanuit elke richting kan doorrijden. Door een tijdelijk kruispunt aan te leggen ondervindt het verkeer in het voorjaar van 2022 wel hinder, maar kan het daarna langs de werkzaamheden doorrijden. Een langdurige stremming is dan weer nodig in 2024 als de wegen op het nieuwe Julianaplein worden aangesloten.


Lees ook: