canvas-202011 betonstort DUO gebouw vrachtwagen - foto Raymond Bos - LR - Betonstorten DUO - Beeldnummer - 357-26

Twee aanvullende bouwroutes voor bouw verdiepte ligging

John21 januari 2021Zuiderplantsoen


Combinatie Herepoort gaat de komende tijd bij de bouw van de verdiepte ligging gebruik maken van twee aanvullende bouwroutes: via de Verlengde Lodewijkstraat en de Helperzoom. Wie een gevaarlijke situatie ziet, kan dat melden.

Voor de bouw van de verdiepte ligging is veel bouwverkeer nodig. Bijvoorbeeld voor het aanvoeren van bouwmaterialen en het afvoeren van zand. De gemeente Groningen heeft hiervoor toegestane bouwroutes vastgesteld. Deze lopen aan de zuidzijde over het Europapark en aan de noordzijde via de Europaweg en de Meeuwerderbaan (de gele routes op de plattegrond). Het bouwverkeer mag in principe alleen van deze bouwroutes gebruik maken. De komende tijd zijn er twee aanvullende bouwroutes.

bouwweg en routes verl lodewijkstraat jan 2021

Verlengde Lodewijkstraat

Voor een aantal specifieke transporten mag Combinatie Herepoort gebruik maken van de Verlengde Lodewijkstraat (op de plattegrond de route met de gele blokjes). Via deze weg mag dit speciale bouwverkeer de bouwweg bij De Frontier in- en uitrijden. Dit gebeurt onder begeleiding van verkeersregelaars. Deze aanvullende bouwroute gebruiken we voor een aantal specifieke transporten, zoals betonstorten, groot materieel (zoals heistellingen) en het vervoer van ‘stempels’ (de lange stalen buizen tussen de damwanden).

Helperzoom

In april en mei van dit jaar werken we een intensieve periode op en rond de Verlengde Lodewijkstraat, de Helperzoom en het spoor. We gaan dan onder andere damwandplanken intrillen en het betonnen spoordek inrijden. In deze periode mag het bouwverkeer ook via de Helperzoom en de Goeman Borgesiuslaan rijden. Voorafgaand aan deze werkzaamheden ontvangen de bewoners van deze straten meer informatie over de werkzaamheden en de toegestane bouwroutes.

Gevaarlijke situaties doorgeven

Bij de bouw van de verdiepte ligging staat veiligheid voorop. Niet alleen binnen de bouwhekken, maar ook daarbuiten. U kunt ons daarbij helpen. Ziet u op straat een gevaarlijke situatie door bouwverkeer? Geef dat dan door aan het Loket Verkeer en Werkzaamheden, telefoon (050) 367 89 89 of loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl. Geef bij uw melding een beschrijving van de gevaarlijke situatie en het liefst ook het identificatienummer van het voertuig. Dat nummer staat op een kaart die al het bouwverkeer voor de verdiepte ligging achter de voorruit heeft, bijvoorbeeld ‘CHP1’. U herkent deze kaart aan het logo van Combinatie Herepoort. Als u bij uw melding ook dit identificatienummer doorgeeft, kunnen we sneller de onveilige situatie aanpakken.

Titelfoto: Raymond Bos.


Lees ook: