canvas-LR_11_20200804_JvK_Paterswoldseweg-LaanVanDeVrede_017

Start sloop noordzijde viaduct Paterswoldseweg

John15 januari 2021Julianaplein


Op 18 januari beginnen we met de voorbereidingen voor de sloop van de noordzijde van het viaduct over de Paterswoldseweg. Dat is aan de kant van de Muntinglaan. Over dit deel van het viaduct rijdt sinds half december geen verkeer meer. Deze werkzaamheden duren tot eind maart. Om veilig te kunnen werken, moet de onderdoorgang enkele keren worden afgesloten voor auto’s, fietsers en voetgangers.

Het huidige viaduct over de Paterswoldseweg wordt vervangen. Dat gebeurt in drie fases:

Fase 1: aanleg tijdelijke weg met tijdelijk viaduct (2020)
Fase 2: sloop en bouw viaduct noordzijde (2021)
Fase 3: sloop en bouw viaduct zuidzijde (2022)

Om het viaduct te kunnen vervangen, is naast het bestaande viaduct een tijdelijk viaduct geplaatst (fase 1). Omwonenden ondervinden hiervan veel overlast in de vorm van geluid en trillingen. Afgelopen woensdag is de maximumsnelheid op de zuidelijke ringweg ). We voeren de werkzaamheden zo veel mogelijk overdag uit tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Dat lukt helaas niet altijd. De damwanden trillen we in het weekeinde van 19 maart 2021 in de avond tot 23.00 uur in. Dat geeft hinder door trillingen en geluid.</p><h2 id="h33a5f46c-e82c-4a7c-8fde-08523df37e32">Hinder voor verkeer</h2><p>Voor de werkzaamheden is het nodig de onderdoorgang van het viaduct enkele keren af te sluiten voor verkeer. Lees in <a href="https://www.groningenbereikbaar.nl/nieuws/paterswoldseweg-dicht-onder-viaduct-zuidelijke-ringweg">het artikel van Groningen Bereikbaar (pdf, 1.7 MB) wat dit betekent voor auto´s, fietsers en voetgangers.

Titelfoto: Noordzijde viaduct Paterswoldseweg (augustus 2020). Foto: Jeroen van Kooten.


Lees ook: