canvas-damwandplanken-hereweg-oktober2019-raymondbos

Update intrillen damwandplanken verdiepte ligging: begin gemaakt met afgraven bouwkuip

Judith1 september 2020Zuiderplantsoen


Combinatie Herepoort werkt aan het intrillen van damwandplanken voor de verdiepte ligging. Op de damwandplankenafteller op deze website is te zien dat we inmiddels 93 procent hebben voltooid. Op dit moment worden er geen damwandplanken ingetrild. We zijn nog aan het uitzoeken hoe we om moeten gaan met alle obstakels in de bodem bij De Frontier. Zodra we daar weer gaan starten, zullen we de omgeving informeren. Wel zijn we ter hoogte van het gebouw van DUO/Belastingdienst begonnen met het uitgraven van de bouwkuip. Op doordeweekse dagen is het Loket Damwand (telefoon 050 210 01 45) geopend voor iedereen die vragen of zorgen heeft over de werkzaamheden.

Dit artikel is geactualiseerd met een aangepaste planning.

damwandplanken VDL - planning september 2020
Planning intrillen damwandplanken voor bouwkuip verdiepte ligging, versie 1 september 2020.

De Frontier: werkzaamheden stilgelegd

Het intrillen van damwandplanken voor de noordwand aan de H.L. Wichersstraat (bij De Frontier) is stilgelegd omdat we hier veel obstakels tegenkomen. We gaan hier onderzoek naar doen. Het is nog niet duidelijk wanneer we hier door kunnen.

De Frontier/Verlengde Lodewijkstraat (planning: nog niet bekend)

Ook moeten we nog aan de slag bij De Frontier/Verlengde Lodewijkstraat. Op deze plek gaat het om de laatste planken, de sluitstukken in de damwand. Hiervoor zijn ook laswerkzaamheden nodig. We zijn dan dus niet meer continu bezig met het intrillen van damwandplanken. De planning hiervoor is nog niet bekend.

Ankers aanbrengen

Naast het intrillen van damwandplanken werken we ook op de bouwterreinen van de verdiepte ligging. Zo voeren we de eerste laag grond af en brengen we twee types ankers aan. De damwandankers plaatsen we door de damwanden heen. Deze houden de damwanden op hun plek als we verder gaan uitgraven. Ook brengen we verticale Gewi-ankers aan, die straks zorgen voor de verankering van de vloer van de verdiepte ligging. Deze ankerwerkzaamheden bestaan onder andere uit laswerk, grondboringen en het afspannen en testen van de aangebrachte ankers. Deze werkzaamheden voeren we het hele jaar door uit op doordeweekse dagen tussen 07.00 en 19.00 uur en kunnen hinder veroorzaken. Als het voor de voortgang nodig is, brengen we ook op zaterdag ankers aan. Een uitleg over de bouwmethode en over wat ankers zijn, krijg je in deze video's.

Afgraven

Vorige week zijn we ter plaatse van de Kempkensberg (DUO) begonnen met de volgende stap richting het realiseren van de verdiepte ligging. Na het aanbrengen van de damwanden, het gedeeltelijk afgraven van de oude ringweg en het aanbrengen van damwandverankering, zijn de eerste bakken grond onder straatniveau ontgraven en afgevoerd.

Overlast

De werkzaamheden kunnen veel overlast geven. De direct omwonenden hebben een brief over de werkzaamheden ontvangen. Vanwege de coronamaatregelen is het voor omwonenden lastiger dan anders om de overlast te vermijden. Dat realiseren we ons. We gaan ons best doen om omwonenden via deze website zo precies mogelijk te informeren over wanneer de werkzaamheden in de buurt zijn. In dit artikel lees je de laatste informatie over de voortgang van de werkzaamheden.

Corona

Uiteraard realiseren we ons dat het intrillen van damwandplanken hinder veroorzaakt zoals geluid en trillingen. In deze periode van coronamaatregelen zullen de omwonenden meer thuis zijn dan normaal. Het ontwijken van de hinder is dan ook lastig. Wij gaan door met de werkzaamheden om vertraging te voorkomen. De hinder proberen we zo veel mogelijk te beperken. We werken met één of twee heistellingen. Daarnaast trillen we de damwandplanken in tussen 07.00 uur en 17.00 uur, en niet zoals het afgelopen jaar tot 19.00 uur.

Loket Damwand

Heeft u een vraag of een klacht? Of maakt u zich zorgen over deze werkzaamheden en de overlast? Neem dan contact op met het Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45. In een aantal specifieke situaties (bijvoorbeeld langdurige ziekte, werken in nachtdienst of bedrijf aan huis), is er een maatwerkregeling mogelijk. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden in het Spelregelkader Maatwerkregelingen. Het Loket Damwand is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

Titelfoto: Raymond Bos. Deze foto is in 2019 gemaakt.


Lees ook: