canvas-20190418_080631 fietsonderdoorgang brailleweg - foto arz

Veel geluidshinder verwacht bij zomerse werkzaamheden Brailleweg

John2 juli 2020Julianaplein


Combinatie Herepoort begint deze zomer aan drie onderdelen van Aanpak Ring Zuid bij de Brailleweg. Namelijk het nieuwe viaduct over de A28, de nieuwe oprit van de Brailleweg naar de A28 en het verdiept liggende fietspad langs het Noord-Willemskanaal. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot september en gaan veel geluidshinder geven. De Brailleweg is afgesloten van 6 juli tot 14 augustus 2020.

20200702 werkzaamheden Brailleweg zomer 2020

Nieuw viaduct

Vorig jaar is bij de Brailleweg het oude viaduct van de A28 gesloopt. Het verkeer op de A28 rijdt nu over een tijdelijk viaduct van en naar het Julianaplein. Direct naast het tijdelijke viaduct, aan de zijde van het kanaal, bouwen we deze zomer de fundering voor het nieuwe viaduct (zie afbeelding hierboven). Hiervoor moeten we combiwanden aanbrengen. Die maken we door buispalen in te heien en damwandplanken in te trillen. Buispalen zijn holle palen met een diameter van ongeveer één meter en een lengte van ongeveer 20 meter. Deze palen gaan helemaal de grond in. De eerste 10 meter trillen we de grond in; de tweede helft moeten we heien. Dat is nodig om voldoende draagvermogen te kunnen leveren. Ze vormen als het ware de fundering van het nieuwe viaduct. Tussen de buispalen trillen we damwandplanken in. Na september gaan de werkzaamheden aan het viaduct verder. Naar verwachting is het viaduct in 2021 klaar.

Verdiept liggend fietspad

Langs het Noord-Willemskanaal gaan we het bestaande fietspad vervangen door een fietspad dat deels verdiept is aangelegd. Over dit nieuwe fietspad rijd je straks van de Parkbrug naar de Vondellaan, of omgekeerd. Het nieuwe fietspad loopt straks onder de nieuwe op- en afrit van de A28 door. Deze zomer plaatsen we een damwand waarlangs we het nieuwe fietspad kunnen gaan bouwen. Dat gebeurt van 20 tot 24 juli. Het nieuwe fietspad is in 2022 klaar.

Nieuwe oprit

De afgelopen maanden is bij de Brailleweg en langs het Noord-Willemskanaal zand aangebracht (‘voorbelasting’) voor de nieuwe oprit. Dit zand moet nu inklinken. Vanaf half augustus (week 35) trillen we damwandplanken in om deze oprit te verstevigen. Dit werk gaat van start nadat de Brailleweg weer open is gegaan. De planning is dat de nieuwe oprit in 2021 in gebruik kan worden genomen.
Brailleweg 2030 slider
Brailleweg 2013 slider

De Brailleweg, met daar overheen de A28. Links de oude situatie, rechts de nieuwe. Beweeg de oranje streep naar links en rechts om de verschillen te zien.

Overlast voor omwonenden

We voeren de werkzaamheden overdag uit tussen 07.00 en 19.00 uur. Het plaatsen van damwanden gaat voor een langere periode hinder opleveren in de vorm van trillingen en geluid. Het heien van de buispalen gaat veel geluidsoverlast opleveren omdat we staal op staal moeten heien. We proberen de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken, maar hinder is helaas onvermijdelijk. We werken in principe alleen op werkdagen, maar als het nodig is, kunnen we ook op zaterdagen gaan werken. Wie hiervan op de hoogte wil blijven, kan zich aanmelden voor onze sms-service voor deelgebied Julianaplein.

Omwonenden hebben een nieuwsbrief (pdf, 15 MB) ontvangen met meer informatie. Ook was er op 1 juli een kleinschalige informatiebijeenkomst. Wie vragen of klachten heeft over de werkzaamheden kan contact opnemen met ons Loket Damwand, telefoon (050) 210 0145.

Verkeershinder

De Brailleweg is van 6 juli tot 14 augustus afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor fietsers. Volg de gele borden voor de omleidingsroutes. Meer informatie over de gevolgen voor het verkeer is te vinden in dit artikel van Groningen Bereikbaar.

Webcam

De werkzaamheden bij de Brailleweg deze zomer zijn te volgen via onze webcam.

De werkzaamheden zijn onderdeel van ons deelproject Bouw nieuw viaduct over de Brailleweg.


Lees ook: