canvas-stillday4

25 juni informatiebijeenkomsten fietstunnel PapiermolenOp dinsdag 25 juni houden we twee informatiebijeenkomsten over het ontwerptracébesluit fietstunnel Papiermolen. Op twee momenten die dag geven we dezelfde presentatie in ons informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid: om 16.00 uur en om 19.00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom.

De tekst gaat onder de foto verder.

2019-03-22 14.28.55
De huidige fietstunnel, gezien vanuit de Merwedestraat. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Ontwerptracébesluit

Het ‘ontwerptracébesluit fietstunnel Papiermolen’ stelt voor het Tracébesluit 2014 op de volgende punten aan te passen.

1. De geplande voetgangersbrug over de zuidelijke ringweg bij de Papiermolenlaan vervalt.
2. In plaats daarvan komt er een nieuwe fietstunnel onder de ringweg en onder de toekomstige verbindingsweg Brailleweg – Hereweg door. Deze fietstunnel komt op de locatie van de huidige fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en De Papiermolen.
3. Om de fietstunnel te kunnen inpassen, wordt de nieuwe verbindingsweg Brailleweg – Hereweg verhoogd. Ook worden de Maaslaan en de Merwedestraat bij de fietstunnel verlaagd.

Zaterdagnacht voeren we op twee plekken op de zuidelijke ringweg spoedreparaties uit. Daarvoor zetten we een deel van de noordbaan van de ringweg af. Dat betekent dat vanaf zaterdag 22.00 uur tot zondag 06.00 uur de ringweg dicht is vanaf knooppunt Euvelgunne tot en met de afrit Hereweg (in de richting Drachten). De toerit van de Hereweg naar de zuidelijke ringweg richting Drachten is wel gewoon open. De andere rijbaan van de ringweg (richting Hoogezand, vanaf Drachten) is gewoon open.

Zienswijze indienen

Tijdens de bijeenkomsten kunt u mondeling uw zienswijze op het ontwerptracébesluit geven. Er is een notulist aanwezig die uw zienswijze opschrijft. U kunt ook zelf een zienswijze indienen.

  • Digitaal: via: www.platformparticipatie.nl/ringweggroningen.
  • Per post: Directie Participatie, t.a.v. Ontwerpbesluit fietstunnel Papiermolen, Aanpak Ring Zuid, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming.

Er zijn spoedreparaties nodig op twee locaties: bij viaduct Esperantokruising en viaduct Oude Winschoterdiep. We gaan stukken asfalt verwijderen en opnieuw aanbrengen. Omwonenden kunnen hiervan geluidsoverlast ondervinden. Abonnees van het SMS-alert deelgebieden Julianaplein, Zuiderplantsoen en Oost ontvangen een sms.

Titelfoto: Rijkswaterstaat.

Betonnen wanden die bij de onderdoorgangen op het Julianaplein komen. Wanden van baksteen die je straks ziet als je onder de zuidelijke ringweg doorgaat, bijvoorbeeld bij de Paterswoldseweg. De hekwerken die gebruikt gaan worden in het toekomstige Zuiderplantsoen. De groene struiken die in de middenberm van de nieuwe ringweg komen. Je vindt ze allemaal in onze Paviljoentuin.


Lees ook: