canvas-Julianaplein 2030

Planning Aanpak Ring Zuid voor 2019 en de jaren ernaDe ombouw van de zuidelijke ringweg duurt nog tot de zomer van 2024. Dat blijkt uit het Plan van Aanpak van de Commissie-Hertogh. Het Plan van Aanpak bevat een stabiele planning voor 2019 en een doorkijk naar de geplande werkzaamheden voor de volgende projectjaren.

Geplande werkzaamheden 2019

Verdiepte ligging

Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid treffen op dit moment voorbereidingen voor de aanleg van het verdiepte weggedeelte van de toekomstige ringweg. We willen deze zomer beheerst starten met de aanleg ervan. Daarom wordt in de zomervakantie van 2019 de zuidbaan van de zuidelijke ringweg zes weken gestremd, is de planning. Het gaat om de rijbaan voor het verkeer richting Hoogezand, tussen het Julianaplein en het Europaplein. In deze periode brengen we de noordelijke damwand en een deel van de zuidelijke damwand aan voor de bouwkuip van de verdiepte ligging. Door de ringweg te stremmen, kunnen we de werkzaamheden overdag uitvoeren en niet ‘s nachts. Daarmee beperken we voor zover mogelijk de overlast voor de omgeving.

Na de zomervakantie wordt de rest van de damwanden van de bouwkuip geplaatst, maar hiervoor hoeft de ringweg niet (deels) te worden afgesloten.

Voordat de damwanden geplaatst kunnen worden, moet eerst nog een deel van de oude zuidbaan worden gesloopt. Deze is nu niet meer in gebruik, omdat het verkeer op de tijdelijke weg rijdt. Voor de zomer begint daarom de sloop van het zuidelijke deel van de viaducten over de Hereweg en het Oude Winschoterdiep. Ook de oude afrit bij de Oosterpoort wordt nog voor de zomer gesloopt.

RWSNN_ARZ d.d. 18 mrt 2019 (282)
De oude zuidbaan is niet meer in gebruik en kan worden afgebroken. Foto: Rijkswaterstaat.

Helperzoomtunnel

In de zomervakantie wordt de Helperzoomtunnel ingeschoven op zijn plek onder het spoor. ProRail heeft toestemming gegeven voor een treinvrije periode van 31 juli tot en met 8 augustus. Daarna moet de tunnel worden aangesloten op de bestaande wegen. Naar verwachting kan de Helperzoomtunnel uiterlijk 1 april 2020 worden opengesteld voor verkeer.

Brailleweg

Op dit moment legt de aannemer op de A28 ter hoogte van de Brailleweg een tijdelijke weg aan. Het verkeer wordt hiermee omgeleid over een tijdelijk viaduct. Zo kan het bestaande viaduct worden afgebroken. Naast de tijdelijke weg wordt het nieuwe viaduct gebouwd. Na de zomervakantie starten we hier ook met het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing van het Noord-Willemskanaal.

RWSNN_ARZ d.d. 18 mrt 2019 (264)
Het verkeer op de A28 richting Julianaplein rijdt al over het tijdelijke viaduct bij de Brailleweg. Luchtfoto: Rijkswaterstaat.

Laan Corpus den Hoorn

Nog voor de zomer wil Combinatie Herepoort beginnen met de aanleg van een tijdelijke weg langs de N7, vanaf de Laan Corpus den Hoorn naar het Vrijheidsplein. In het laatste kwartaal van 2019 moet deze tijdelijke weg in gebruik worden genomen. Zodra het verkeer hierop rijdt, kan de bestaande parallelweg een stukje naar het zuiden opschuiven. Zo ontstaat er ruimte voor de aanleg van de nieuwe op- en afrit.

Ring Zuid Groningen (59)
De N7 met links de parallelweg vanaf de Laan Corpus den Hoorn richting Vrijheidsplein. Foto: Rijkswaterstaat.

Eemspoort/Driebond en Westerbroek

Tot slot willen we in 2019 de nieuwe aansluitingen bij bedrijventerreinen Driebond en Eemspoort (Stettinweg/Kieler Bocht) aanleggen. Ook de herinrichting van aansluiting Westerbroek start dit jaar.
Eemspoort_2030
Eemspoort_nu

Bekijk hier wat er verandert bij bedrijventerreinen Driebond en Eemspoort. Links de oude, rechts de toekomstige eindsituatie. Beweeg de oranje lijn naar links en rechts om de verschillen te zien.

Doorkijk naar jaren daarna

Behalve de planning voor 2019 geeft het Plan van Aanpak ook een doorkijk voor de jaren erna. De doorkijk is te zien in de volgende afbeelding. Het werkgebied is hierin opgedeeld in vier deelgebieden.

doorkijk ARZ tot zomer 2024

Deelgebied West (van Hoogkerk tot de Julianabrug)

De werkzaamheden aan het Vrijheidsplein starten volgens deze doorkijk begin 2021. In de zomer van 2023 zou dan het nieuwe viaduct op de westelijke ringweg bij MartiniPlaza (Leonard Springerlaan) kunnen worden gebouwd. Hiervoor moet de westelijke ringweg in één richting (voor verkeer richting Vrijheidsplein) tijdelijk worden gestremd.

Vrijheidsplein 2030
Vrijheidsplein 2013

Bekijk hier wat er verandert bij het Vrijheidsplein. Links de oude, rechts de toekomstige eindsituatie. Beweeg de oranje lijn naar links en rechts om de verschillen te zien.

Deelgebied Julianaplein (vanaf de Julianabrug tot de Hereweg)

Halverwege 2020 is de aanleg van het nieuwe Julianaplein voorzien. Daarvoor wordt een tijdelijk Julianaplein gemaakt, in de vorm van een T-splitsing, iets aan de zuidoostkant van het huidige verkeersplein. Het tijdelijke Julianaplein is dan in gebruik vanaf begin 2022 tot de zomer van 2023. In de zomer van 2024 wordt het nieuwe Julianaplein gefaseerd in gebruik genomen.

Julianaplein Papiermolen 2030 straks
Julianaplein Papiermolen 2013

Bekijk hier wat er verandert bij het Julianaplein. Links de oude, rechts de toekomstige eindsituatie. Beweeg de oranje lijn naar links en rechts om de verschillen te zien.

Deelgebied Verdiepte ligging/Zuiderplantsoen (vanaf de Hereweg tot het Oude Winschoterdiep)

Als de bouwkuip klaar is, kan de bouw van het verdiepte weggedeelte (vanaf de Hereweg tot het Oude Winschoterdiep) beginnen. Het inschuiven van het spoordek, op de plek waar de verdiepte ligging onder het spoor doorgaat, is voorzien voor begin 2021. In de zomer van 2024 kan dan het verkeer door het verdiepte weggedeelte rijden. Daarna wordt op de deksels ven het verdiepte weggedeelte het Zuiderplantsoen aangelegd.

Impressie Verdiepte Ligging web
Impressie van de verdiepte ligging, ter hoogte van de Hereweg.

Deelgebied Oost (vanaf het Oude Winschoterdiep tot knooppunt Westerbroek)

Na de zomervakantie van 2020 verwachten we werkzaamheden op het oostelijke deel van de ringweg. Eind 2023 zouden de werkzaamheden in dit deelgebied klaar moeten zijn.

Europaplein 2030 straks
Europaplein 2013

Bekijk hier wat er verandert bij het Europaplein. Links de oude, rechts de toekomstige eindsituatie. Beweeg de oranje lijn naar links en rechts om de verschillen te zien.

Alle data in de doorkijk zijn gebaseerd op het Plan van Aanpak van de Commissie-Hertogh (pdf, 1.7 MB).


Lees ook: