canvas-Ring Groningen (22)

Geen grote zichtbare werkzaamheden de komende maandenNaar verwachting starten de komende maanden geen grote zichtbare werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Aanpak Ring Zuid stelt eisen aan de kwaliteit van het project. Het Rijk, de provincie en de gemeente vinden het nodig in overleg met Combinatie Herepoort eerst een aantal zaken goed op orde te hebben. Daarom hebben Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort gezamenlijk besloten een commissie in te stellen die hierover advies gaat geven. Ondertussen gaan het werk dat al in uitvoering is en de voorbereiding van werkzaamheden gewoon door. Dat schrijven de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten in een voortgangsbrief aan de gemeenteraad en Provinciale Staten.

Eerder dit jaar werd bekend dat de ombouw van de zuidelijke ringweg mogelijk tot drie jaar vertraging zou oplopen. Een gedeeltelijke stremming van de ringweg in de zomermaanden om het inslaan van damwanden mogelijk te maken, had de vertraging moeten verkleinen. Toen bleek dat binnen de beschikbare tijd onvoldoende kon worden aangetoond dat de risico’s voor de omgeving beheerst waren, was er voor de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid geen ander besluit mogelijk dan deze niet door te laten gaan. Aan Combinatie Herepoort is gevraagd de consequenties voor de planning daarvan in beeld te brengen.

Instellen gezamenlijke commissie

In de afgelopen weken heeft de stuurgroep opnieuw gesprekken gevoerd met de top van de twee Duitse ondernemingen in de aannemerscombinatie: Max Bögl en Züblin. Daarin is vastgesteld dat de aannemer alle zeilen moet bijzetten om te voldoen aan de contractuele eisen van het complexe project. Dit heeft gevolgen voor de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De commissie, met als onafhankelijk voorzitter Prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh, gaat advies geven over oplossingsrichtingen hiervoor. Dit betreft geen inhoudelijk advies, maar advies over het vervolgproces. Het overeengekomen contract blijft hierbij het uitgangspunt. De commissie-Hertogh bestaat uit door Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort aangedragen ervaringsdeskundigen, die op enige afstand van het project staan. De adviezen die de commissie uitbrengt, moeten unaniem zijn. Het bestuur van beide partijen maakt de uiteindelijke afweging en neemt de beslissing over de adviezen van de commissie.

Planning en voortgang

Momenteel werkt de aannemer nog aan de herziene planning. Daarbij wordt ook bekeken of het mogelijk is om in te lopen op de vertraging. Het werk waar al wel toestemming voor is gegeven, gaat de komende tijd gewoon door, zoals de renovatie van het viaduct Vrijheidsplein, de werkzaamheden bij de skivijver bij het Europaplein en een aantal voorbereidende werkzaamheden aan de oostkant van de zuidelijke ringweg. Ook kijkt de aannemer of het mogelijk is om de al toegekende treinvrije periodes te benutten om verdere vertraging te voorkomen.

Daar waar inwoners, bedrijven, organisaties en weggebruikers overlast ervaren van de werkzaamheden en de vertraging hierin, zoeken we naar een (tijdelijke) oplossing. Ook proberen we nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en de regio samen met Groningen Bereikbaar zo veel mogelijk te beperken.

Lees ook de de brief van het college van B&W (pdf, 842 kB).
Lees hier antwoorden op twaalf vragen.


Lees ook: