canvas-A28 - Julianaplein

Antwoorden op twaalf vragen over de zuidelijke ringwegVandaag werd bekend dat de komende maanden geen grote zichtbare werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg starten. Een commissie gaat oplossingsrichtingen aandragen voor het vervolg van de ombouw van de zuidelijke ringweg. In dit artikel geven we antwoord op de vragen die er zijn.

Waarom zijn de afgelopen weken de werkzaamheden, bijvoorbeeld bij de Brailleweg, stilgevallen?

Het werk rond de verdiepte ligging ligt stil vanwege het afblazen van de zomerstremming. De aannemer moet nu eerst een nieuwe planning maken. Het werk bij de Brailleweg ligt stil omdat de vervolgwerkzaamheden zijn uitgesteld. Nu een tijdelijke bypass aanleggen, zou betekenen dat het verkeer de komende tijd onnodige hinder ondervindt. Bij de Stettingweg en bij de toerit Drachten ligt het werk stil volgens planning. De grond moet daar eerst zetten voordat er weer verder gebouwd kan worden. Bij de skivijver en bij het viaduct Vrijheidsplein gaan de werkzaamheden nog gewoon door.

Waarom is er nog geen nieuwe planning?

Het opstellen van een planning is een ingewikkelde klus, omdat de ombouw bestaat uit allerlei deelprojecten, die nauw met elkaar samenhangen. Combinatie Herepoort bekijkt de mogelijkheden om werkzaamheden, bijvoorbeeld die van de zomerstremming, opnieuw in te passen. Wij vinden het belangrijk om voldoende zekerheid over de planning te hebben voordat we deze naar buiten brengen. Die hebben we op dit moment nog niet.

Waarom is er een commissie nodig? Is er verschil van mening tussen Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort?

Combinatie Herepoort moet alle zeilen bijzetten om te voldoen aan de contractuele eisen van het complexe project. Dit heeft gevolgen voor de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We zijn hierover met elkaar in gesprek, maar komen niet op alle punten tot een oplossing.

Zijn de adviezen van de commissie bindend?

De commissie is gevraagd om met unanieme adviezen te komen. De stuurgroep neemt vervolgens beslissingen, samen met de twee topbestuurders van de Duitse combinanten en een vertegenwoordiger van de Combiraad van Combinatie Herepoort.

Wat gaat de commissie precies doen? Wat is er nu niet goed op orde?

De commissie bestaat uit mensen met veel kennis en ervaring op het gebied van grote infrastructurele projecten, die op enige afstand van het project Aanpak Ring Zuid staan. Ze zijn aangedragen door Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort. De commissie krijgt een onafhankelijk voorzitter: prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh. De commissie-Hertogh gaat advies geven over oplossingen voor de ontstane situatie. Het gaat niet om inhoudelijk advies, maar om advies over het vervolgproces: hoe gaan we nu verder? Het overeengekomen contract blijft hierbij het uitgangspunt.

Stel dat de commissie concludeert dat sprake is van meningsverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die niet oplosbaar zijn. Wat dan?

We willen nu nog niet vooruitlopen op de conclusies van de commissie.

Hoelang gaat het duren voor de commissie advies uitbrengt?

Daar hebben we geen termijn over afgesproken. Natuurlijk willen we verdere vertraging zo veel mogelijk voorkomen. Anderzijds is het van belang dat de commissie in rust tot gesprekken en adviezen kan komen. Wel gaan we over zes weken de balans opmaken en kijken waar de commissie op dat moment staat.

Betekent dit dat er verdere vertraging ontstaat, bovenop de eerder gemelde vertraging van drie jaar?

Dat hoeft niet. In de drie jaar vertraging die we eerder hebben genoemd, is meegenomen dat het (veel) tijd kost om de planning te herzien. Maar we kunnen een verdere vertraging niet uitsluiten totdat de herziene planning er is.

Betekent dit verdere vertraging voor de Helperzoomtunnel?

Voor de Helperzoomtunnel zijn de gevolgen beperkt. Combinatie Herepoort gaat door met het onderzoek naar wat er is mis gegaan bij het inschuiven van de tunnel onder het spoor eerder dit jaar. Op basis van alle onderzoeksresultaten stelt Combinatie Herepoort een nieuw plan op.

Wanneer wordt de nieuwe planning bekend?

We hopen zo snel mogelijk een herziene planning te kunnen presenteren.

Wat betekent dit financieel?

Wat dit gaat kosten, hangt af van hoe ver de planning uiteindelijk uitloopt. Het is daarom nog te vroeg hier uitspraken over te doen. Duidelijk is wel dat het om aanzienlijke bedragen gaat. De financiële afspraken in het contract tussen Rijkswaterstaat en Combinatie Herepoort vormen daarbij het uitgangspunt. Daarin staat ook dat de aannemer een boete krijgt als de zuidelijke ringweg later wordt opgeleverd.

Is er nog vertrouwen in de aannemer?

Ja, de opdrachtgevers hebben nog vertrouwen in de aannemer. De gesprekken die op bestuurlijk niveau met de aannemer worden gevoerd, verlopen constructief. Als wij geen vertrouwen meer hadden, zouden wij niet akkoord gaan met het instellen van de commissie.


Lees ook: