canvas-02Combinatie Herepoort gebruikt een soort lopende band om het zand naar boven te brengen

Zomerstremming gaat niet door. Wat betekent dit voor de omwonenden?Woensdag (18 juli) werd bekend dat vijfweekse stremming van de zuidelijke ringweg in de richting van Hoogezand niet doorgaat. Combinatie Herepoort (CHP) wilde in die periode damwanden intrillen voor de aanleg van de noordelijke wand van de bouwkuip voor de verdiepte ligging. Vervelend nieuws voor alle betrokken partijen en zeker voor de omwonenden zoals in de Oosterpoort, De Linie en de Herewegbuurt. Hoewel zij deze zomer geen overlast en hinder hebben van het intrillen van damwanden, duurt het twee tot drie jaar langer voordat het project is afgerond. Bovendien gaat CHP de werkzaamheden op een later moment alsnog uitvoeren. Woensdagavond gingen we in gesprek met de bewonersorganisatie Omwonenden Ring Zuid Oosterpoort (ORZO). Hoe reageren zij op het nieuws?

Met 25 bezoekers was het Poortershoes goed gevuld. Oké, dat ze deze zomer niet in de herrie en hinder zitten is mooi meegenomen, maar blij zijn de bewoners allerminst. Er zijn veel vragen over de gevolgen van de vertraging en het afblazen van de zomerstremming. Want wanneer gebeuren de werkzaamheden dan wel? Is er nu zes in plaats van drie jaar overlast? Er is behoefte aan duidelijkheid. En aan heldere afspraken. Want dat bleek de afgelopen maanden lastig, bij de aanleg van de tijdelijke weg.

Vertrouwen

Marco Sanders, omgevingsmanager bij Aanpak Ring Zuid en Bert Kramer, realisatiemanager bij Combinatie Herepoort vertelden waarom de zomerstremming niet doorgaat. In de zaal was er begrip voor dat de veiligheid van de bouwers en omwonenden voorop staat. Maar na de problemen met de Helperzoomtunnel en de eerder aangekondigde vertraging is er weinig vertrouwen. De belangrijkste vraag; hoe nu verder? Bert Kramer gaf aan dat het niet zo is dat alle omwonenden nu zes jaar lang te maken hebben met dezelfde hinder of dat de bouw van de verdiepte ligging veel langer duurt. De totale bouwtijd van het project neemt toe, bijvoorbeeld omdat de verschillende deelprojecten nu achter elkaar aan komen in plaats van tegelijkertijd. Combinatie Herepoort gaat een plan van aanpak maken met een aangepaste planning. Hoe vervelend ook, pas dan is duidelijk wanneer de aanleg van de verdiepte ligging start, hoe lang het duurt en welke hinder de bewoners daar van hebben.

Afspraken maken én nakomen

De buurt heeft de afgelopen maanden veel last gehad van de aanleg van de tijdelijke weg vlak langs de Meeuwerderbaan, Esperantostraat en de Meeuwerderweg. Terwijl de werklui alles op alles zetten om de tijdelijke weg te af te maken, werden toezeggingen over de starttijd van 07:00 uur ’s ochtends en over routes van bouwverkeer niet altijd nagekomen. Ook vinden bewoners dat de regeling voor alternatieve overnachtingsmogelijkheden niet genoeg werd toegepast. Tel daar de geluids- en trillingshinder en zand en stof in de woning bij op. De bewoners waren duidelijk: dit moet anders. Niet alleen afspraken maken, ook nakomen.

Maatregelen

Zorgen en ergernissen kwamen uitgebreid aan bod. Bert Kramer gaf aan welke maatregelen CHP neemt. Zo wordt er bij onderaannemers op gehamerd dat zij niet voor 07:00 uur mogen beginnen. De stewards gaan hier op toezien. Er staat een verkeersregelaar bij de kruising Verlengde Meeuwerderweg – H.L. Wichersstraat om het bouwverkeer tegen te houden en er komt een doek voor het zandpakket van de tijdelijke weg. CHP is hierover in overleg met een aantal omwonenden. Als het zand in de straten is opgeruimd gaat een glazenwasser bij de direct aanwonenden langs. De regeling voor hotelovernachtingen kwam uitgebreid aan bod. Ten slotte onderzoekt CHP op basis van ervaringen bij een project in Amsterdam of zij de piepjes van achteruitrijdend bouwverkeer kan laten vervangen door een systeem dat minder overlast veroorzaakt. Uit de zaal klonk instemming: liever vandaag dan morgen.

Minder geluid

Naast de kritiek waren er ook positieve signalen. Bijvoorbeeld over de geluidschermen langs de tijdelijke weg. Die doen hun werk goed. De bewoners ervaren minder geluidshinder, onder andere doordat de oprit bij de Oosterpoort nu helemaal weg is en CHP nu ook geluidschermen heeft geplaatst langs de afrit en de oprit bij de Hereweg.

Vinger aan de pols

Bert Kramer bekrachtigde de eerder gemaakte afspraken en beloofde er op toe te zien. ORZO blijft de vinger aan de pols houden. Begin september komt er een vervolg met een afvaardiging van ORZO.


Lees ook: