canvas-20180327_JvK_Groepsfoto_1

Omwonenden Ring Zuid Oosterpoort denken én doen mee met Aanpak Ring Zuid: "Soms gaat het er pittig aan toe!"Frank Sciarone, Thomas de Boer en Erik Boer wonen vlák bij de zuidelijke ringweg van Groningen. Ze kijken letterlijk op de werkzaamheden. Dat betekent nogal wat. De mannen steken dan ook veel vrije tijd in ORZO: Omwonenden Ring Zuid Oosterpoort/De Linie/De Meeuwen. Frank stond aan de wieg van dit initiatief. ORZO behartigt de belangen van omwonenden. Waarom en wat levert het op? Ontdek de ins en outs.

Hoe is dit mooie initiatief ontstaan?

Frank: “Het idee ontstond al in de beginfase van de plannenmakerij voor de ring. De gedachte om een deel van de ringweg ondergronds te laten gaan, sprak veel Oosterpoort-bewoners aan. Een groene long in plaats van een drukke weg midden in de stad. Klinkt positief toch? Wij wilden laten zien dat we enthousiast zijn, graag meedenken én tijdens de bouw op positieve wijze de belangen van omwonenden behartigen. Op 10 januari 2017 was de officiële oprichtingsvergadering van ORZO. Inmiddels zijn zo’n zestig omwonenden aangesloten.”

Wat is de ORZO-ambitie, wat willen jullie bereiken?

Erik: “De ombouw van de ring heeft veel gevolgen voor het dagelijks leven van omwonenden. Denk aan geluid, trillingen en omleidingen. En dát gedurende lange tijd. Dit project komt letterlijk tot onze voordeur. ORZO behartigt dus de belangen van omwonenden en deelt alle relevante informatie. Een werkgroep van zeven mensen volgt het bouwproces op de voet. We letten onder meer op bereikbaarheid, veiligheid, informatievoorziening, gezondheid en leefbaarheid tijdens de werkzaamheden. Zo nodig komen we in actie. Als er bijvoorbeeld ’s nachts wordt gewerkt, houdt dat sommige mensen uit hun slaap. We kaarten dit soort zaken aan, zodat er mogelijkheden komen om tijdelijk elders te verblijven.”

'Ook al wil de projectorganisatie echt rekening houden met omwonenden, we moeten er bovenop zitten.'

Frank Sciarone (Omwonenden Ring Zuid Oosterpoort)

Hebben jullie al verschil kunnen maken? En hoe?

Thomas: “Dát we er zijn, heeft al effect. Omwonenden krijgen een stem, we vragen aandacht voor hun zorgen en vragen. We organiseren bijeenkomsten voor omwonenden, plaatsen artikelen in de buurtkrant en delen alle relevante informatie via onze ORZO-website. Daar kunnen mensen ook met elkaar chatten. We zijn structureel in gesprek met Combinatie Herepoort, de gemeente en andere partijen. Een concreet resultaat is dat werkzaamheden niet meer voor 07.00 uur ’s ochtends beginnen, terwijl dat wél de bedoeling was. Ook hebben we de projectorganisatie ervan overtuigd dat informatievoorziening aan omwonenden royaal moet plaatsvinden en niet beperkt tot een kleine cirkel rond de werkzaamheden.”

Hoe verloopt het contact met de projectorganisatie? Soepel, pittig, wisselend?

Frank: “Alle drie! De projectorganisatie is goed bereikbaar en staat open voor overleg. We worden betrokken en serieus genomen. Gesprekken verlopen meestal soepel. Soms gaat het er pittig aan toe. Zeker nu de werkzaamheden losgaan, staat alles wat op scherp. Ook al wil de projectorganisatie echt rekening houden met omwonenden, we moeten er bovenop zitten. En dat doen we! Er is bijvoorbeeld wel aandacht voor een klachtenprocedure, maar wij willen één toegankelijk klachtenloket. Dat is er nog niet. Ook zijn we scherp op bewonersbrieven; bij werkzaamheden is het belangrijk dat álle omwonenden deze ontvangen. Gebeurt dat niet, dan melden we dat direct. Graag zouden we nog eerder betrokken willen worden, om tijdig te kunnen meedenken. We zijn absoluut positief over het eindplaatje voor Ring Zuid, maar houden de weg ernaartoe goed in de gaten.”

Wat kunnen we verder verwachten?

Thomas: “We zijn tevreden als de overlast wordt beperkt, we goed in gesprek blijven met elkaar én er voldoende aandacht is voor aspecten als veiligheid en gezondheid. Wil je bijvoorbeeld echt een groene stad zijn? Dan moet je fijnstof die ontstaat bij het verdiepte weggedeelte stevig aanpakken en niet alleen ‘net binnen de norm blijven’. Bijvoorbeeld door straks te kiezen voor bepaalde begroeiing in het nieuwe park of aanleg van nevelsystemen die fijnstof kunnen afvangen. Dat soort dingen benoemen we. Zo houden we vinger aan de pols!”


Lees ook: