canvas-Bouwfotografe.nl-35

Voortgang hemelvaartwerkzaamheden (update 14-05)Dit hemelvaartweekend voert Combinatie Herepoort twee werkzaamheden uit. Er zijn onderhoudswerkzaamheden op de noordelijke rijbaan en er worden damwanden geplaatst bij het spoor bij de Esperantostraat. In dit artikel geven we dagelijks een update van de werkzaamheden.

Onderhoud noordbaan ringweg Euvelgunne-Hereweg

Op de noordelijke rijbaan van de zuidelijke ringweg (N7), vanaf Euvelgunne tot aan de Hereweg. voert Combinatie Herepoort onderhoudswerkzaamheden uit. We gaan voegen in het wegdek vervangen, barriers verplaatsen, markeringen aanpassen en op de afrit Hereweg werkzaamheden uitvoeren. De onderhoudswerkzaamheden zijn nodig omdat de noordbaan de komende jaren dienst gaat doen als tijdelijke weg. In die periode is onderhoud aan de weg vrijwel niet mogelijk.

Update 13 mei - 23 uur

De werkzaamheden zitten erop, iets eerder dan verwacht. De noordelijke rijbaan is weer open voor het verkeer.

Update 13 mei

De meeste werkzaamheden op en rond de N7 zijn vandaag afgerond. De laatste barriers met daarop de geluidsschermen worden momenteel nog geplaatst en verder zijn we aan het opruimen en schoonmaken. Alles verloopt volgens planning.

Update 12 mei

De werkzaamheden verlopen nog steeds volgens planning. Momenteel wordt gewerkt aan het leveren en verwerken van zand op de afrit Osloweg. Het asfalteren van de afrit Hereweg is afgerond en vandaag is daar de belijning aangebracht. Vannacht wordt er asfalt aangebracht bij de toerit Hereweg. Daarna wordt zondag daar de belijning aangebracht. Het aanbrengen van de voegen wordt vandaag ook afgerond. De voegen moeten daarna afgewerkt worden, dit zal vandaag starten en morgen worden voltooid.

Update 11 mei

De werkzaamheden op en rond de N7 verlopen nog volgens planning. Momenteel wordt gewerkt aan het leveren en verwerken van zand op de afrit Hereweg. Ook het aanbrengen van de funderingslaag onder het asfalt bij de oprit Europaweg en de oprit Hereweg verloopt zoals gepland en wordt naar verwachting vandaag afgerond. Daarnaast is Combinatie Herepoort gestart met het slopen van de voegen op de N7 ter hoogte van de Esperantokruising.

Update 10 mei

Het vervangen van de voegen verloopt volgens planning. De voegen op de N7 bij de Hereweg zijn gesloopt en inmiddels wordt hier alweer gewerkt aan de nieuwe voegen. Momenteel is Combinatie Herepoort bezig met de sloop van de voegen op de N7 bij het Winschoterdiep.

Het frezen van het bestaande asfalt bij de afrit Hereweg is inmiddels afgerond. Er worden nu voorbereidingen getroffen voor het rioolwerk en de zandophogingen.

Bouwfotografe.nl-12_afgesneden

Damwanden plaatsen onder spoor bij Esperantokruising

Omdat de noordbaan van de ringweg is afgesloten, kunnen we ook een andere klus uitvoeren. Op de zuidelijke ringweg zetten we een kraan neer waarmee we damwanden plaatsen op de plek van het spoor. Dit is nodig om later het verdiepte weggedeelte te kunnen aanleggen. Deze werkzaamheden zijn te volgen via een webcam.

Update 14 mei

De werkzaamheden bij de Esperantokruising zijn ruim op tijd afgerond. Het spoor is weer beschikbaar voor het treinverkeer.

Update 13 mei

Het werk ligt nog steeds op schema en alle afrondende werkzaamheden verlopen goed. Het spoor is inmiddels teruggebouwd en alles wordt netjes gemaakt en getest zodat morgenvroeg de treinen weer aan hun dienst kunnen beginnen.

Update 12 mei

Vannacht is het zand aangevuld bij het spoor. Dit gaf helaas meer geluidshinder voor de omgeving dan verwacht, omdat deze werkzaamheden onder het viaduct plaatsvonden en dit het geluid weerkaatste. Het spoor wordt nu teruggebouwd en vannacht worden de barriers op de N7 teruggeplaatst. Deze zijn weggehaald vanwege het intrillen van de damwanden en de kraan die hiervoor is gebruikt. Mogelijk dat het terugplaatsen van de barriers enige geluidshinder zal veroorzaken.

Update 11 mei

Vanochtend om kwart over negen ging de laatste damwand de grond in bij de spoorwegovergang Esperantokruising. Daarmee zijn de meest luidruchtige werkzaamheden op deze plek klaar. Momenteel worden de laatste tubexpalen in de grond geschroefd. De eerder opgelopen achterstand in de planning is inmiddels ingelopen.

Oprit Kemkensberg zaterdag weer open

Omdat er geen damwanden meer geplaatst te hoeven worden is er meer ruimte voor het verkeer op de zuidelijke rijbaan in de richting van Hoogezand. Dit betekent dat vanaf zaterdagochtend 7.00 uur de toerit Kemkensberg van de Hereweg op de zuidelijke ringweg weer open. Dit betekent dat het autoverkeer vanuit Helpman via deze toerit de N7 op kan rijden. Ook de wegversmalling op de zuidelijke rijbaan van de N7 in oostelijke richting (Hoogezand) is dan niet meer van toepassing.

Stremming noordelijke rijbaan richting Drachten blijft tot maandag 14 mei om 6.00 uur

De stremming van de noordelijke rijbaan van de N7 tussen Euvelgunne en de Hereweg in westelijke richting (Drachten) duurt zoals gepland voort tot maandag 14 mei om 06.00 uur.

Update 10 mei

Bij het intrillen van de damwanden bij de Esperantokruising is vertraging opgetreden. Het intrillen van de damwanden neemt meer tijd in beslag dan gedacht. Ook het demonteren van de bovenleiding van het spoor heeft langer geduurd. Daarom gaat dit vanavond door tot uiterlijk 23.00 uur. Het is de verwachting dat het intrillen van de damwanden uiterlijk om 23.00 uur klaar is. Is dat niet het geval, dan gaat het intrillen morgen door vanaf 7.00 uur.

Omwonenden worden vanavond nog geïnformeerd via een brief.

Bouwfotografe.nl-36

Inschuiven tunnelmoot Helperzoomtunnel

Dit hemelvaartweekend zou ook de tunnelmoot van de Helperzoomtunnel worden ingeschoven. Dit kon helaas niet doorgaan.

infographic Hemelvaart
Infographic werkzaamheden Hemelvaart

Lees ook: