canvas-20170726_100946_Esperantokruising

Metingen geluid en trillingen rondom Esperantokruising tijdens treinvrije periode

Sanne Heesterbeek4 augustus 2017Zuiderplantsoen


Van 6 tot 14 augustus gaat het werk bij de Esperantokruising dag en nacht door. Dit geeft onvermijdelijk hinder voor de directe omgeving. Er wordt gewerkt met zwaar materieel, bouwmateriaal moet aangevoerd worden, er moet veel gegraven worden, vrachtwagens rijden naar en op de bouwplaats, piepen bij het achteruit rijden en grote kranen zijn aan het werk. Dit levert geluidshinder op voor de omgeving en het kan ook zijn dat directe omwonenden af en toe trillingen zullen voelen.

Uitgangspunt bij al deze werkzaamheden is dat de hinder beperkt wordt tot een aanvaardbaar niveau. Dat ligt natuurlijk voor iedereen anders. Daarom gelden hier wettelijke grenzen voor. Trillingen mogen niet zodanig sterk zijn dat ze schade aan panden veroorzaken en ook geluid mag niet boven bepaalde normen uitkomen. Die geluidsnormen zijn ’s avonds strenger dan overdag en ’s nacht gelden nog lagere grenswaarden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de duur van de geluidshinder.

Geluids- en trillingsmeters

Op basis van rekenmodellen is vooraf berekend dat geluid en trillingen tijdens de treinvrije periode niet boven de toegestane normen uitkomen. Tijdens de werkzaamheden wordt dit constant gemeten. Op de hoek van de Esperantoflat is een trillingsmeter bevestigd die alle trillingen registreert. Op het balkon van een van de woningen van de flat aan de kant van de Esperantostraat is een geluidsmeter geplaatst. Deze registreert het geluidsniveau en hoe lang een bepaald hoog niveau duurt. Mocht uit de gegevens blijken dat de wettelijke normen overschreden worden, dan worden maatregelen genomen op de bouw. Maar de verwachting is dat dit zich niet zal voordoen. Dit betekent niet dat de omwonenden geen hinder zullen ervaren, vooral omdat de werkzaamheden een dikke week continu doorgaan.


Lees ook: