canvas-46_JvK_20160613_Esparantoskruising_1

Esperantokruising afgesloten voor verkeer

Sanne Heesterbeek3 augustus 2017Zuiderplantsoen


De spoorwegovergang bij de Esperantostraat is van vrijdag 4 augustus 19.00 uur tot maandag 14 augustus 06.00 uur afgesloten voor alle verkeer, ook fietsers en voetgangers . Combinatie Herepoort werkt hier tijdens de treinvrije periode van 6 t/m 13 augustus 24 uur per dag aan het verleggen van kabels en leidingen, voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de verdiepte ligging en de eventuele aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel in de Esperantostraat. De omleidingsroute staat met borden aangegeven.


Lees ook: