canvas-streetview groenesteinlaan

Groenesteinlaan krijgt eenrichtingsverkeer op verzoek van bewonersBinnenkort wordt in de Groenesteinlaan in Helpman eenrichtingsverkeer voor auto’s ingevoerd. Dit betekent dat het autoverkeer in deze straat straks nog wel vanaf de Haydnlaan naar de Coendersweg kan rijden, maar niet meer omgekeerd. De aanpassing van de rijrichting komt er op verzoek van bewoners.

Afgelopen najaar is het verkeersplan voor Helpman/Coendersborg uitgevoerd. Daarbij is het grootste deel van de wijk 30-km/uurzone geworden. Ook is in verschillende straten de rijrichting veranderd, om doorgaand verkeer te weren.

Na de invoering van het verkeersplan trokken bewoners van de Groenesteinlaan bij de gemeente aan de bel. Zij merkten dat auto’s vanaf de Verlengde Hereweg door de Helperoostsingel en de Groenesteinlaan reden richting Helper Brink en Helperzoom. Om deze sluiproute onmogelijk te maken, hebben ze de gemeente gevraagd om in hun straat eenrichtingsverkeer in te voeren. De gemeente heeft met dit verzoek ingestemd en een verkeersbesluit genomen. Daartegen zijn geen bezwaren binnengekomen. Dat betekent dat deze maatregel nu kan worden ingevoerd. Binnenkort zal de gemeente de bijbehorende verkeersborden plaatsen. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor fietsers. Voor hen heeft deze maatregel geen gevolgen.

Gevolgen

De invoering van eenrichtingsverkeer in de Groenesteinlaan dwingt automobilisten die vanaf de Verlengde Hereweg naar de Helper Brink of de Helperzoom willen, om een andere route te gebruiken. Zij kunnen gebruikmaken van De Savornin Lohmanlaan of de Goeman Borgesiuslaan.

Ook voor de bewoners van de Groenesteinlaan zelf heeft de verkeersmaatregel gevolgen. Dat geldt ook voor de bewoners van de Haydnlaan en de Mozartstraat. Om vanaf de Verlengde Hereweg bij hun huis te komen, hebben ze drie voor de hand liggende routes:

  • via de Kempkensberg, Helperzoom, Haydnlaan;
  • via de De Savornin Lohmanlaan, Beethovenlaan, Helper Brink, Haydnlaan;
  • via de Goeman Borgesiuslaan, Beethovenlaan, Haydnlaan.
Kaart Helpman Coendersborg - onlinev- mrt 2017
De nieuwe verkeerssituatie in Helpman, met het eenrichtingsverkeer in de Groenesteinlaan, dat binnenkort ingaat.

Lees ook: