canvas-20161118_113341

Voortgangsbericht: verleggen van kabels en leidingen december 2016

John Brouwer15 december 2016JulianapleinWest


In 2015 begonnen we samen met Waterbedrijf Groningen, Enexis en gemeente Groningen met het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn nodig als voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg. Hieronder leest u per deelgebied de stand van zaken.

Julianaplein

De werkzaamheden zijn in volle gang. Zo zijn er aansluitingen voor water en gas onder het Noord-Willemskanaal gemaakt en is er een tijdelijk persriool aangelegd. De boringen onder de zuidelijke ringweg verlopen minder voorspoedig. Beide boringen, tussen Papiermolen en Fongerspad, kwamen halverwege onder de ringweg vast te zitten. Dit levert vertraging op in de uitvoering. Wat dit betekent voor de planning van het werk, kunnen we nog niet zeggen.

Update werkzaamheden rond Julianaplein (pdf, 1.6 MB) (pdf)

Vrijheidsplein

Het verleggen van water-, telecom- en elektriciteitsleidingen rond het Vrijheidsplein en in de Muntinglaan is bijna klaar. In de Expositielaan wordt nog gewerkt aan het verleggen van telecomkabels. Deze klus is voor de kerst afgerond. Ook is er een tijdelijke bovengrondse rioolleiding aangelegd. Die loopt vanaf het gemaal Geert Huizinga, langs de Expositielaan en de Muntinglaan, richting de Hereweg. Dit tijdelijke persriool wordt voor de kerst in bedrijf genomen.

Inloopbijeenkomst over verleggen riolering
Aannemer BAM Infra start in opdracht van de gemeente Groningen op maandag 9 januari 2017 met het verleggen van de rioleringen in de Expositielaan en de Laan van de Vrede. Omwonenden zijn per brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Update werkzaamheden rond Vrijheidsplein (pdf, 1.6 MB) (pdf)


Lees ook: