canvas-JvK_20160225_Voorlichitingsbijeenkomst_Puddingfabriek_33_LowRes

Woensdag 9 maart tweede inloopbijeenkomst over wijzigingen plannen zuidelijke ringweg

John8 maart 2016


Woensdag 9 maart bent u van harte welkom bij de tweede en laatste inloopbijeenkomst over het wijzigingsbesluit voor de zuidelijke ringweg. De bijeenkomst wordt gehouden in de Puddingfabriek (Viaductstraat 3, Groningen). U kunt hier een kijkje komen nemen tussen 16.00 en 21.00 uur.

Op verzoek van de Raad van State zijn enkele wijzigingen aangebracht in het Tracébesluit van september 2014. Belanghebbenden kunnen hiertegen tot en met 30 maart 2016 in beroep gaan.

Op de informatiebijeenkomst lichten medewerkers van projectbureau Aanpak Ring Zuid de wijzigingen toe. U kunt aan hen al uw vragen stellen. Ook kunt u een korte film bekijken over de veiligheid van het wegontwerp.


Lees ook: