canvas-huismussen 18926729601_4e9f6bac30_o v2

Nieuwe verblijfplaatsen voor vleermuizen en huismussen

John1 februari 2016Zuiderplantsoen


Huismussen en gewone dwergvleermuizen krijgen nieuwe verblijf- en broedplaatsen in de buurt van de zuidelijke ringweg. Het gaat onder andere om vleermuiskasten en mussenkasten aan het gebouw van speeltuinvereniging Oosterpoort. De voorzieningen zijn nodig omdat in de H.L. Wichersstraat verblijfplaatsen voor deze beschermde diersoorten verdwijnen.

Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is het nodig de woningen aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat af te breken. Op deze plek wordt de ringweg verdiept aangelegd. De sloop staat gepland voor de herfst van dit jaar. Overigens kunnen deze werkzaamheden pas daadwerkelijk starten nadat het Tracébesluit voor de zuidelijke ringweg onherroepelijk is. Daarvoor is het wachten op een definitieve uitspraak van de Raad van State. Naar verwachting is die er deze zomer.

Beschermde diersoorten

Uit onderzoeken voor het Milieueffectrapport (paragraaf 9.4.5) is gebleken dat bij de te slopen huizen in de H.L. Wichersstraat en de bijbehorende tuinen twee beschermde diersoorten voorkomen, namelijk de gewone dwergvleermuis en de huismus. De dwergvleermuizen hebben hier rust- en verblijfplaatsen; de huismussen vinden hier plekken om te nestelen en te broeden. Daarom zijn er maatregelen nodig om te voorkomen dat de sloop negatieve gevolgen voor deze beschermde diersoorten heeft. De maatregelen moeten tijdig worden genomen, zodat de dieren voldoende tijd hebben om de nieuwe verblijfplaatsen te ontdekken.

huismus_vleermuis
De huismus (links) en de gewone dwergvleermuis (rechts)

Vleermuis- en mussenkasten

Binnenkort wordt begonnen met het aanbrengen van vleermuis- en mussenkasten aan het gebouw van speeltuinvereniging Oosterpoort aan de Meeuwerderweg. Enkele voegen in de gevel worden breder gemaakt zodat vleermuizen hier een verblijfplek kunnen vinden. Het aanbrengen van de nieuwe verblijfplaatsen is als voorwaarde gesteld in de ontheffing van de Flora- en Faunawet die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft verstrekt.


Lees ook: