canvas-090322_Puddingfabriek_Groningen_NL

Donderdag 25 februari eerste inloopbijeenkomst over wijzigingsbesluit

John24 februari 2016


Donderdag 25 februari is de eerste inloopbijeenkomst over het wijzigingsbesluit voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Iedereen die vragen heeft, is tussen 16.00 en 21.00 uur welkom in de Puddingfabriek (Viaductstraat 3). De tweede bijeenkomst is na de voorjaarsvakantie, op woensdag 9 maart.

Het wijzigingsbesluit leidt tot aanpassingen in het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Wat wordt de precieze locatie van de voetgangersbrug? Hoe wordt de zuidelijke ringweg veiliger gemaakt? Welke routes hebben de vleermuizen straks om hun voedsel te zoeken? En wat houdt het plan voor de zuidelijke ringweg nu eigenlijk in voor mijn eigen buurt?

Deze en andere vragen kunt u op de inloopbijeenkomsten stellen aan de medewerkers van projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. In woord en beeld krijgt u een toelichting op de belangrijkste wijzigingen. Ook kunt u een korte film zien over de veiligheid van het wegontwerp. Koffie en thee zijn gratis.


Lees ook: