canvas-Rivierenbuurt_ Maaslaan_ 201201207

Proefsleuven in parkeerstrook Maaslaan

Germen Stelpstra5 oktober 2015Julianaplein


In week 41 (5 t/m 9 oktober 2015) worden twee proefsleuven gegraven in de parkeerstrook aan de zuidkant van de Maaslaan. In deze week kunnen delen van de parkeerstrook niet gebruikt worden voor parkeren.

De proefsleuven moeten duidelijk maken of er op deze plek archeologische resten zijn. Dit onderzoek is een vervolg op het archeologische booronderzoek dat hier enige tijd geleden is uitgevoerd. De werkzaamheden zijn nodig omdat een deel van de bestaande rioleringen in de omgeving van de zuidelijke ringweg moet worden verplaatst om de ombouw ervan mogelijk te maken. De gemeente Groningen zoekt samen met projectorganisatie Aanpak Ring Zuid uit hoe dat het beste kan en op welk moment.

Parkeren

Vanwege de werkzaamheden zijn sommige parkeervakken tijdelijk niet beschikbaar voor het parkeren van auto’s. Eerst wordt gegraven in het westelijke deel van de parkeerstrook, daarna in het oostelijke deel (zie kaartje hieronder). Het gedeelte tussen de Lauwersstraat en de Amstelstraat is naar verwachting niet beschikbaar vanaf maandagmorgen 5 oktober tot en met woensdagmiddag 7 oktober. Het deel tussen de Amstelstraat en de Scheldestraat is niet beschikbaar vanaf donderdagmorgen 8 oktober tot en met vrijdagmiddag 9 oktober. De gemeente heeft de omwonenden een brief gestuurd en borden geplaatst waarin dit wordt aangekondigd.

,9558812441b941a3c6163539cda0851ab3ea918c_f2383

De parkeerstrook aan de zuidkant van de Maaslaan. Het westelijke gedeelte, tussen de Lauwersstraat en de Amstelstraat, is niet beschikbaar op maandag, dinsdag en woensdag (5 t/m 7 oktober). Het oostelijke deel, tussen de Amstelstraat en de Scheldestraat, is niet beschikbaar op donderdag en vrijdag.

Uitvoering

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door MUG Ingenieursbureau b.v., afdeling Archeologie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer G. Wolfert van de gemeente Groningen (telefoon: 14 050). Voor vragen over de archeologie kunt u contact opnemen met de heer G. de Roller (06-31025236) of mevrouw M. de Wit (06-46855601), beiden van MUG Ingenieursbureau.


Lees ook: