canvas-JvK_20140929 _Ton_Swanenberg_01_panorama

Ton Swanenberg volgt Jos Hillen op als projectdirecteur

Tessa Brink6 oktober 2014


Projectbureau Aanpak Ring Zuid staat vanaf 1 oktober onder leiding van Ton Swanenberg. Hij is de opvolger van Jos Hillen, die het project heeft geleid tijdens de planstudiefase.


Met het ondertekenen van het Tracébesluit is het project Aanpak Ring Zuid in een nieuwe fase terecht gekomen. Vanaf november 2010 heeft het projectbureau onder leiding van Jos Hillen, en in opdracht van Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie, gewerkt aan het ontwerpen van het plan voor de zuidelijke ringweg en het onderzoeken van de effecten op het milieu. Nu het plan definitief is, start de beroepsprocedure en begint de voorbereiding op de aanbesteding, gevolgd door de uitvoering. Dit betekent dat de klus voor Jos Hillen is geklaard en het moment is gekomen om het stokje over te dragen. In een besloten bijeenkomst heeft Jos Hillen afscheid genomen van relaties, bestuurders en medewerkers. Zij spraken hun waardering uit voor zijn inzet en betrokkenheid.

Hinder beperken

Ton Swanenberg (50) gaat het gezamenlijke projectbureau van Rijkswaterstaat, provincie en gemeente in deze nieuwe fase leiden. “De voorbereiding van de realisatie kan nu op volle kracht door”, vertelt hij. “Daarbij gaat het niet alleen om het bouwen zelf. Groningen staat voor een grote en ingrijpende verandering. De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg gaan vijf jaar duren. Dit project gaat onvermijdelijk veel hinder veroorzaken voor omwonenden en weggebruikers. Samen met Groningen Bereikbaar gaan we ons stinkende best doen om Groningen tijdens de verbouwing bereikbaar en leefbaar te houden. Daarbij kijken we heel goed naar ervaringen die elders in het land zijn opgedaan. En natuurlijk leren we ook van de ombouw van de oostelijke ringweg en de Noordzeebrug, die nu aan de gang zijn. Op die manier willen de hinder zo veel mogelijk beperken.”

Voorbereid

Swanenberg komt van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, een project van provincie Overijssel en Rijkswaterstaat samen. Daarvoor heeft hij de ombouw van de A2 bij Utrecht geleid, op een van de drukste stukjes snelweg in Nederland. Hij studeerde Civiele Techniek aan de TU in Delft. De afgelopen maanden is hij op de achtergrond al betrokken geweest bij Aanpak Ring Zuid, zodat hij goed voorbereid van start gaat.