canvas-JvK_20110927_Voorlichtingsavond_03

Tijdig communiceren geeft weggebruiker keuze

Germen Stelpstra23 september 2014


Hoe blijft de stad bereikbaar tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg? Onder meer door weggebruikers goed en vroegtijdig te informeren over de werkzaamheden en de mogelijke vertragingen. Dan kan hij bijvoorbeeld eerder vertrekken, een andere route kiezen of gebruik maken van de fiets of het openbaar vervoer.

Er is bijna niets zo vervelend voor een automobilist als een onverwachte vertraging. Had hij gerekend op een reistijd van een kwartier, staat hij zomaar tien minuten langer vast. Als hij dat geweten had… Dan had hij een andere keuze kunnen maken, zodat hij wél op tijd zou aankomen. In ieder geval had hij meer acceptatie en begrip gehad voor de situatie.

Groningen Bereikbaar

Bij de ombouw van de zuidelijke ringweg (2015-2020) staat het voorkomen van hinder voor de weggebruikers voorop. Daarom is het tijdig informeren van weggebruikers een belangrijke taak. De samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar zorgt hiervoor. Deze organisatie heeft overzicht over alle wegwerkzaamheden die in en rond de stad gaande zijn en kan op basis hiervan de beste informatie geven. Hoe beter de weggebruikers op de hoogte zijn van de omleidingen rond de zuidelijke ringweg, hoe beter ze de route kunnen kiezen die voor hen het slimste is.

Communicatiemiddelen

Groningen Bereikbaar zet hiervoor een brede mix van communicatiemiddelen in. Belangrijke werkzaamheden worden van tevoren aangekondigd in de lokale en regionale media en op Twitter. Op de website www.groningenbereikbaar.nl is een routeplanner te raadplegen die met alle wegwerkzaamheden rekening houdt. Langs de belangrijkste invalswegen staan digitale borden met actuele reisinformatie, zodat de automobilist zijn route kan aanpassen (zie ook het artikel over verkeersmanagement). En natuurlijk zijn omleidingen aangegeven via de bekende gele borden.

Minder Hinder

Tijdig communiceren is na slim plannen, slim bouwen, slim reizen en verkeersmanagement het vijfde en laatste onderdeel van de Minder Hinder Aanpak. Deze aanpak bestaat uit samenhangende maatregelen die ervoor zorgen dat ook in de uitvoeringsperiode de stad goed bereikbaar blijft. Dankzij slim reizen worden mensen overgehaald niet altijd met de auto te reizen. Wie toch met de auto gaat, heeft dankzij slim plannen voldoende alternatieve routes. Slim bouwen zorgt er vervolgens voor dat het verkeer dat toch op de zuidelijke ringweg moet zijn, er zo min mogelijk hinder van ondervindt. Als bepaalde delen van de weg niet te gebruiken zijn, zorgt verkeersmanagement ervoor dat het verkeer zo goed mogelijk blijft doorstromen en dat iedereen zijn plaats van bestemming kan bereiken. Door weggebruikers tijdig te informeren, kunnen zij rekening houden met de werkzaamheden en eventueel hun route of hun vervoersmiddel daarop aanpassen.

Dit is deel 5 van een serie artikelen over de uitvoeringsperiode. Vorige keren ging het over slim plannen, slim bouwen, slim reizen en verkeersmanagement. In het volgende en laatste artikel aandacht voor het voorkomen van bouwhinder.


Lees ook: