canvas-20140516 Fietstocht Fietersbond 2

Verhelderende fietsrondleiding langs de ring

John Brouwer20 mei 2014


Op 25 april en 16 mei organiseerde projectorganisatie Aanpak Ring Zuid fietsrondleidingen langs de zuidelijke ringweg. Doel van deze tocht is om te laten zien wat er door het project verandert voor de fietsers. Op 25 april bleef het aantal deelnemers helaas beperkt tot twee. Dat weerhield gids Jan van de Bospoort van Aanpak Ring Zuid er niet van om enthousiast en geduldig de plannen toe te lichten.

Het weer liet zich deze vrijdagmiddag van zijn beste kant zien. Voor de fietstocht was een route uitgestippeld vanaf het projectbureau aan de Verlengde Meeuwerderstraat in westelijke richting. De heenweg voerde langs de noordelijke kant van de ringweg. De eerste stop was de situatie bij het Oude Winschoterdiep. De ringweg wordt hier verdiept aangelegd. Dat is pure winst voor fietsers en voetgangers. Vervolgens ging het naar de Esperantokruising, die om veiligheidsredenen dicht moet. Als de aanbesteding meevalt, kan hier een tunnel komen voor fietsers. Beide deelnemers vonden een fietstunnel op deze plek noodzakelijk. Als er geen geld is voor de fietstunnel, kunnen er wellicht maatregelen worden genomen om de aanleg van een fietstunnel in de toekomst eenvoudiger te maken, legde de gids uit. Bijvoorbeeld door het fundament voor de tunnel in elk geval alvast aan te leggen.

Overzichtelijker

Via de Waterloolaan werd de Hereweg bereikt. Dit kruispunt wordt voor fietsers veel overzichtelijker, doordat de op- en afritten naar de zuidelijke ringweg vervallen. Daarvoor in de plaats komt aan de westkant een verbindingsweg tussen de Hereweg en de Brailleweg/Julianaplein. Ter hoogte van de Merwedestraat werd een stop gemaakt. Hier verdwijnt het tunneltje onder de ringweg omdat de weg hier lager komt te liggen. Een tunnel op deze plek zou heel erg lang moeten worden, zonder zicht op het eind. Dat is om reden van sociale veiligheid op deze plaats onaanvaardbaar. Een fietsbrug is hier ook niet mogelijk vanwege de lange of te steile helling op deze plek. Daarom komt hier een voetgangersbrug. Fietsers kunnen straks met de fiets aan de hand over de voetgangersbrug de ringweg oversteken. De deelnemers gaven nog suggesties voor verbeteringen.

Vondellaan

De fietstocht ging verder via het tunneltje tussen de Vondellaan en de Brailleweg, die uitkomt op het fietspad langs het Noord-Willemskanaal. Dit tunneltje gaat door het plan verdwijnen. De fietsers moeten hier in de toekomst iets omrijden. Wel blijft het fietspad langs het Noord-Willemskanaal bestaan. Dit fietspad wordt verbreed en is straks bedoeld voor fietsers in beide richtingen. Het fietspad gaat ter hoogte van de Vondellaan onder de op- en afritten van de A28 door. Naast het fietspad komt een wandelpad.

Expositielaan

Het fietsbruggetje over het Noord-Willemskanaal blijft liggen of wordt een klein stukje opgeschoven. Via de Muntinglaan werd de reis voortgezet naar de Paterswoldseweg. Daar legde de gids uit dat fietsers straks vanaf de Paterswoldseweg direct naar de Expositielaan kunnen, via de weg tussen de ringweg en MartiniPlaza. De Expositieweg komt uit bij het Vrijheidsplein. Hier ligt voor fietsers een groot winstpunt, omdat de gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen met de op- en afrit van de ring verdwijnen. Er komt ook een overzichtelijke fietsverbinding onder de (iets verhoogde) westelijke ringweg door, gewoon op maaiveld. Nu moeten fietsers daar nog door een onoverzichtelijke tunnel met trappen, waarbij ze moeten afstappen.

Zuidzijde

De terugreis ging langs de zuidzijde van de ringweg. Ter hoogte van het Julianaplein komt een fietstunnel onder de nieuwe afrit van de A28 richting centrum. De deelnemers vreesden dat de hellingen voor fietsers te steil zouden worden, maar de gids liet zien dat voor een makkelijk befietsbare helling hier voldoende ruimte gemaakt kan worden. Tot slot werd bij het Sterrebos nog gesproken over de sociale veiligheid, waarna het projectbureau weer in zicht kwam.

Conclusie

De conclusie van de fietstocht is dat op veel plekken de situatie voor de fietsers verbetert, maar op sommige plekken heeft het plan ook nadelen. Daar moet nog verder aan worden gesleuteld. De deelnemers waren blij dat bij het maken van de plannen ook aandacht is voor de sociale veiligheid, zodat fietsers zich ook in het donker veilig voelen. De gids werd bedankt voor zijn heldere uitleg.

In de toekomst wordt er vaker een fietsrondleiding georganiseerd. Houd deze website in de gaten voor de aankondigingen.


Lees ook: