Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Slim reizen zorgt voor minder auto’s in de spits

John Brouwer14 mei 2014


Groningen blijft goed bereikbaar tijdens de uitvoeringsperiode van de Aanpak Ring Zuid (2015-2020). Dit wordt onder andere bereikt door slim plannen, slim bouwen, slim reizen, verkeersmanagement en tijdig communiceren. Deze combinatie van maatregelen staat bekend als de Minder Hinder-aanpak. In dit artikel gaan we in op slim reizen (mobiliteitsmanagement).

Slim reizen (mobiliteitsmanagement) omvat alle maatregelen die gericht zijn op het terugdringen van het autoverkeer, vooral in de spits. Want de auto is wel gemakkelijk, maar niet altijd noodzakelijk. Sommige mensen die tijdens de spits in de file staan, zouden ook wel met de trein, de bus of de fiets kunnen gaan. Of buiten de spits kunnen reizen. Als ze dat ook echt doen, zijn er minder auto’s in de spits. Vooral tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg komt dat goed uit. Die alternatieven moeten dan wel aantrekkelijker worden gemaakt. Overheden, werkgevers, publiekstrekkers en vervoersondernemingen zorgen hier samen voor. Groningen Bereikbaar voert hierbij de regie.

Uit de spits

De afgelopen tijd is al veel werk gemaakt van het terugdringen van het autogebruik in de spits. De Regio Groningen-Assen heeft voor de periode 2014-2017 in totaal 24 miljoen euro tot zijn beschikking om het gedrag van reizigers te beïnvloeden. Het geld wordt onder meer gebruikt voor het aanbieden en promoten van andere vervoersvormen, zoals de fiets, voor het veranderen van werktijden en voor het stimuleren van thuiswerken. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Bij veertig bedrijven met in totaal 40.000 medewerkers is het aantal spitskilometers met 17 procent verminderd. Dit is mede te danken aan de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Maar de ambities reiken verder. Het mobiliteitsprogramma van Groningen Bereikbaar is er op gericht om het spitsverkeer op de zuidelijke ringweg met 2.000 auto’s te verlagen. Hiervoor worden ook nieuwe media ingezet, zoals reistijdapps die op basis van actuele reisinformatie tips geven over de snelste manier om van huis naar het werk te reizen. Met werkgevers en onderwijsinstellingen wordt intensief nagedacht over mogelijkheden om werk- en lestijden aan te passen. Als niet iedereen op dezelfde tijdstippen hoeft te reizen, wordt het verkeer beter verdeeld over de dag. Slim reizen is niet alleen van belang tijdens de uitvoeringsperiode van de zuidelijke ringweg. Ook daarna scheelt het als meer mensen voor andere vervoersmiddelen kiezen.

P+R-terreinen

Voor de auto zijn al veel alternatieven beschikbaar. Forenzen bijvoorbeeld kunnen gebruik maken van de Park+Ride-terreinen aan de rand van de stad. Er zijn nu al vijf P+R-terreinen: bij Kardinge, Hoogkerk, Zernike, de Euroborg en Haren (A28). Nog in 2014 wordt het populaire P+R-terrein bij Haren meer dan verdubbeld (van bijna 400 naar bijna 900 plaatsen). Ook het terrein bij Reitdiep wordt groter: hier komen 300 plaatsen bij (gereed begin 2016). Bij Meerstad komt een nieuw terrein met 400 plaatsen (P+R Driebond), dat gereed is 2016. Op het P+R-terrein kunnen automobilisten gratis parkeren (behalve bij de Euroborg) en voor € 6 (met maximaal vijf personen) met een luxe bus snel naar de binnenstad. Het P+R-beleid rond Groningen wordt door de ANWB gezien als een schoolvoorbeeld.

Q-link

Ook de bus is aantrekkelijker geworden, met de komst van Q-link, het netwerk van luxe bussen. Vooral voor forensen is Q-link interessant. Zij kunnen vanuit de regio of de P+R-terreinen snel, comfortabel en rechtstreeksnaar de stad Groningen reizen. De bussen rijden nu al vanaf Leek, Roden en Zuidlaren/Annen. Na de zomer komt Zuidhorn hierbij.

Groningen Spoorzone

Ook het treinverkeer in en rond de stad wordt aantrekkelijker gemaakt. De Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Prorail, NS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken hierin samen in het project Groningen Spoorzone. Het project zorgt voor een betere dienstregeling, waarin treinen vaker rijden en de overstaptijden korter worden. Vanaf 2020 hoeven regionale treinen bij het Hoofdstation niet meer te keren, maar kunnen ze doorrijden. Treinen uit Veendam rijden dan bijvoorbeeld via station Noord door naar Delfzijl (en vice versa). Zo worden allerlei bestemmingen eenvoudiger te bereiken.

Fiets Routeplus

Voor forenzen die binnen een straal van 15 tot 20 km rond de stad wonen, kan ook de fiets een interessante optie zijn. De provincie Groningen stimuleert het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer met de aanleg van extra brede, veilige en goed begaanbare routes: de Fietsroutes Plus. Er is al een Fietsroute Plus aangelegd tussen Zuidhorn en de stad Groningen. Aan de route tussen Bedum en Groningen wordt momenteel gewerkt. Verder komen er de komende jaren Fietsroutes Plus vanuit de stad Groningen naar Ten Boer, Winsum en Leek.

Slim plannen, bouwen en reizen

Slim reizen is de derde bouwsteen van de Minder Hinder Aanpak. Deze aanpak bestaat uit samenhangende maatregelen die ervoor zorgen dat ook in de uitvoeringsperiode de stad goed bereikbaar blijft. Dankzij slim reizen worden mensen overgehaald niet altijd met de auto te reizen. Wie toch met de auto gaat, heeft dankzij slim plannen voldoende alternatieve routes. Slim bouwen zorgt er vervolgens voor dat het verkeer dat toch op de zuidelijke ringweg moet zijn, er zo min mogelijk hinder van ondervindt.

Dit is deel 3 van een serie artikelen over de uitvoeringsperiode. De andere artikelen gaan over slim plannen, slim bouwen, verkeersmanagement en tijdig communiceren. Er volgt nog een artikel over bouwhinder.


Lees ook: