Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Slim bouwen beperkt hinder voor verkeer

John Brouwer20 februari 2014


Groningen blijft goed bereikbaar tijdens de uitvoeringsperiode van de Aanpak Ring Zuid (2015-2020). Dit wordt onder andere bereikt door slim plannen, slim bouwen, slim reizen, verkeersmanagement en tijdig communiceren. Deze combinatie van maatregelen staat bekend als de Minder Hinder-aanpak. In dit artikel gaan we in op slim bouwen.


Het is onvermijdelijk dat de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg overlast met zich meebrengen. ‘Slim bouwen’ betekent dat we deze werkzaamheden zo laten uitvoeren dat er zo weinig mogelijk hinder optreedt voor het verkeer en de omgeving. Welke slimme bouwmethoden precies worden toegepast, is nu nog niet bekend. In de overeenkomst met de opdrachtnemer komen strenge voorwaarden voor de uitvoering van de werkzaamheden te staan. Ook in de vergunningen die de opdrachtnemer moet aanvragen, staan harde eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van overlast. Zo wordt de aannemer uitgedaagd en geprikkeld ombouwmethoden te kiezen die voor zo weinig mogelijk overlast zorgen.

Twee rijstroken

Uitgangspunt is in ieder geval dat op de zuidelijke ringweg tijdens de gehele bouwperiode in beide richtingen steeds minimaal twee rijstroken beschikbaar blijven. Daardoor blijven alle bestemmingen in de stad bereikbaar. De opdrachtnemer krijgt verder als eis mee dat belangrijke kruisende verbindingen blijven functioneren, zowel voor auto, fiets, openbaar vervoer als hulpdiensten. Wanneer stremmingen noodzakelijk zijn, moeten deze zo veel mogelijk worden gepland in verkeersluwe periodes, zoals vakanties. Daarnaast wordt het niet toegestaan om met bouwverkeer door woonstraten te rijden.

Omleidingsroutes

Ondanks deze uitgangspunten is het onvermijdelijk dat (een deel van) het verkeer soms moet omrijden. De samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar heeft zicht op alle projecten in de stad en kan dus als geen ander de slimste omleidingsroutes bepalen. Als tijdelijke omleidingsroutes mogen alleen wegen worden ingezet die daarvoor geschikt zijn. Zo zal de gehele ring rond Groningen gedurende de bouw een belangrijke omleidingsroute zijn. Het streven is om gewone wegen en straten zo veel mogelijk te ontzien.

Omwonenden

Het gaat in de bouwperiode niet alleen om verkeershinder, maar zeker ook om overlast voor omwonenden. Omwonenden moeten rekening houden met verschillende vormen van bouwhinder, zoals bouwverkeer, geluidsoverlast, stof en trillingen. Bouwverkeer en geluid gaan naar verwachting voor de meeste hinder zorgen. De totale werkzaamheden duren zo’n vijf jaar. Dit betekent niet dat de ringweg vijf jaar lang een bouwput wordt. In feite gaat het bij de zuidelijke ringweg om een hele reeks van verschillende (grotere en kleinere) aanpassingen, op verschillende plekken langs het ruim 12 km lange traject. Per locatie duurt de bouwhinder aanzienlijk minder lang dan vijf jaar.

Slim plannen en bouwen

Slim bouwen heeft een duidelijke samenhang met slim plannen, het eerder besproken onderdeel van de Minder Hinder-aanpak. Slim plannen zorgt ervoor dat voor het verkeer voldoende alternatieven beschikbaar zijn. Ook worden de overige projecten die in de stad worden uitgevoerd, op elkaar afgestemd. Dat heeft in de uitvoeringsperiode tot effect dat er minder verkeer op de zuidelijke ringweg rijdt. Slim bouwen zorgt er vervolgens voor dat het verkeer dat toch op de zuidelijke ringweg moet zijn, er zo min mogelijk hinder van ondervindt.


Dit is deel 2 van een serie artikelen over de uitvoeringsperiode. De andere artikelen gaan over slim plannen, slim reizen (mobiliteitsmanagement), verkeersmanagement, tijdig communiceren en bouwhinder.


Lees ook: