Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Slim plannen biedt automobilist alternatieven tijdens ombouw

John Brouwer14 januari 2014


Volgens de planning worden de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg uitgevoerd van 2015 tot 2020. Het is een hele uitdaging om ook in deze periode de stad zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Uitgangspunt is dat er altijd in beide richtingen twee rijstroken beschikbaar blijven. Daardoor blijft de stad goed bereikbaar. Dit wordt onder andere bereikt door slim plannen, slim bouwen, slim reizen, verkeersmanagement en tijdig communiceren. In dit artikel gaan we in op slim plannen.

De komende jaren zijn er in en rond de stad veel projecten gaande die gericht zijn op het verbeteren van de bereikbaarheid. Dit vraagt om een goede afstemming. Door de projecten slim te plannen, kunnen de projecten elkaar versterken in plaats van tegenwerken. De samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar speelt hierin een belangrijke rol.

Ringwegen

Voor de zuidelijke ringweg is het belangrijk dat de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg kunnen fungeren als alternatief (zie kaart 2). Verkeer dat bijvoorbeeld vanuit Drachten naar Lewenborg of Beijum moet, hoeft dan niet via de zuidelijke ringweg. Op dit moment zijn er nog werkzaamheden gaande aan de noordelijke en oostelijke ring. De oostelijke ring is bijna overal al ongelijkvloers geworden. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden in 2015 klaar zijn.

Verdubbeling N33

Ook de verdubbeling van de N33 (Assen-Gieten-Zuidbroek) is in 2015 klaar (zie kaart 2). Deze weg verbindt de A28 met de A7 richting Duitsland. De verdubbelde N33 vormt een alternatief voor het verkeer vanuit Zwolle richting het oosten van de provincie of Duitsland. Dit alternatief draagt ook bij aan het terugdringen van overlast van vrachtverkeer in de dorpen ten zuiden van de stad Groningen, zoals Glimmen en Haren. De bewoners hier maken zich al enige tijd zorgen over het vrachtverkeer.

Sontbrug

Eind 2015 is in de stad ook de Sontbrug gereed, vlakbij de Ikea (zie kaart 1). Deze brug over het Winschoterdiep verbindt de Sontweg met de Sint Petersburgweg. Fietsers, auto’s en bussen kunnen vanaf eind 2015 over de nieuwe Sontbrug van Meerstad naar de binnenstad van Groningen. Deze brug is ook een alternatief voor autoverkeer vanuit Hoogezand naar de Ikea of andere winkels aan het Sontplein of de Sontweg.

Vrijheidsplein

Het idee is verder om de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg te beginnen bij het Vrijheidsplein. Als dat klaar is, kan het verkeer vanaf de A7 gemakkelijker naar de westelijke ringweg (en vice versa).

Planning

De precieze volgorde van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg is nog niet bekend. Dat heeft te maken met de manier waarop het project wordt aanbesteed. De aannemer krijgt de vrijheid om binnen de randvoorwaarden die de opdrachtgever stelt, zelf de beste bouwmethode te kiezen.

Artikelen uitvoeringsperiode

Dit is deel 1 van een serie artikelen over de uitvoeringsperiode. De andere artikelen gaan over slim bouwen, slim reizen (mobiliteitsmanagement), verkeersmanagement en tijdig communiceren. Er volgt nog een artikel over bouwhinder.

Kaart 1: De Sontbrug (gereed in 2015) ontlast de zuidelijke ringweg. De brug is een alternatief voor verkeer uit de richting Hoogezand naar het oosten van de stad (bijvoorbeeld omgeving Ikea), en vice versa.

Als in 2015 de verdubbeling van de N33 klaar is (blauwe lijn), hoeft vracht)verkeer vanuit de richting Zwolle/Assen naar de richting Winschoten/Duitsland (en omgekeerd) niet meer via de stad Groningen. Klik op de kaart voor een grotere versie.


Lees ook: