20191023 - 4_5875205460641973780 waterloolaan foto raymond bos.JPG

Aanpassingen verkeerssituatie Waterloolaan

Van 25 november 2019 t/m 30 november 2019

Waar?

Op meerdere plekken in de Waterloolaan en op de kruising met de Verlengde Willemstraat.

Wat?

Eind augustus is in de Waterloolaan tweerichtingsverkeer ingesteld en is de rijrichting in een aantal omliggende straten aangepast. Door deze aanpassing is het drukker geworden op de Waterloolaan. Bovendien blijkt uit onderzoek dat het verkeer ook regelmatig te hard rijdt. De afgelopen weken hebben we meerdere overleggen gevoerd met het Wijkcomité Herewegbuurt en een aantal bewoners uit de wijk. Er is een aantal concrete aanpassingen uitgewerkt die de situatie in de Waterloolaan verbeteren:

  • Het plaatsen van twee verkeersdrempels in de Waterloolaan: ter hoogte van nummer 26 en ter hoogte van het appartementencomplex Waterloolaan/Hereweg.
  • Het rood kleuren van een strook voor fietsers van de Waterloolaan richting fietspad Sterrebos.
  • Het aanpassen van de kruising van de Waterloolaan met de Verlengde Willemstraat zodat de doorstroming voor fietsers verbetert. Zie onderaan deze pagina een overzichtskaart van de nieuwe situatie.
  • Het aanpassen van negen haakse parkeervakken en het creëren van twee nieuwe parkeervakken.

De mobiele snelheidsmeters worden op donderdag 12 december verwijderd.

Wanneer?

Van maandag 25 november tot en met zaterdag 30 november. De werktijden zijn tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Hinder?

De werkzaamheden kunnen voor geluidshinder zorgen. Om de werkzaamheden af te ronden, is het nodig om op zaterdag 30 november de Waterloolaan af te sluiten van 08.00 uur tot 17.00 uur. Woningen zijn te allen tijde te bereiken en verkeersregelaars zullen hierin assisteren. Wel kan het voorkomen dat bestemmingsverkeer korte tijd moet wachten of een andere route dan gebruikelijk moet nemen.

Parkeren

Om de fietsers aan de kant van de Verlengde Willemstraat meer ruimte te geven, maken we de Waterloolaan bij dit uiteinde iets breder. Hiervoor is het nodig de eerste negen parkeervakken die haaks op de Waterloolaan staan, iets te verleggen. Hierom vragen wij deze parkeervakken vrij te houden van maandag 25 november 07.00 uur tot zaterdag 30 november 19.00 uur.

Omwonenden ontvangen een brief met meer informatie.

Foto: Raymond Bos

schets-situatie-waterloolaan-verlengde-willemstraat-21112019-1
Overzichtskaart nieuwe situatie Waterloolaan/Verlengde Willemstraat