20201104 Luchtfoto verdiepte ligging.jpeg

Bouwen verdiepte ligging

Van 1 juli 2019 t/m 1 januari 2024

Waar?

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep, op meerdere locaties in de bouwkuip van de verdiepte ligging.

Wat?

Het bouwen van de verdiepte ligging gebeurt parallel op verschillende plekken in de bouwkuip. Werkzaamheden die de komende periode doorlopend worden uitgevoerd zijn:

  • ontgraven van de bouwkuip
  • aanbrengen van grout-ankers door de damwanden (horizontaal) en gewi-ankers in de bodem (verticaal)
  • plaatsen en verwijderen van stempels (de stalen buizen tussen de damwanden)
  • aanbrengen van bekisting voor vloeren en wanden
  • storten van beton voor vloeren en wanden

Wanneer?

De werkzaamheden in en bij de bouwkuip van de verdiepte ligging worden in principe uitgevoerd op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Voor de voortgang kan het nodig zijn om ook op zaterdag te werken en/of de werkzaamheden na 19.00 uur af te ronden. Bijvoorbeeld bij het aanbrengen en afwerken van beton.

De planning is dat de verdiepte ligging in 2024 in gebruik wordt genomen.

Hinder?

Het gebruik van machines kan voor geluidshinder zorgen.