Betonstorten Verdiepte Ligging

Van 1 januari 2022 t/m 31 januari 2023

Waar?

Langs de gehele verdiepte ligging.

Wat?

We storten alle vloeren, wanden en deksels van de verdiepte ligging. Hierna is het betonwerk van de verdiepte ligging af.

Wanneer?

Gedurende heel 2022, met uitloop tot in januari 2023. De betonstorten vinden in principe plaats binnen de bouwhekken en binnen reguliere werktijden (tussen 07.00 uur en 19.00 uur).

Hinder?

Wanneer een betonstort voor verkeershinder of geluidsoverlast buiten reguliere werktijden zorgt, informeren we de directe omgeving hierover.