202004 - dempen Oude Winschoterdiep.jpeg

Aanleggen bouwweg en tijdelijk fiets- en voetpad Oude Winschoterdiep

Van 11 mei 2020 t/m 18 mei 2020

Waar?

Rond het Oude Winschoterdiep, het Winschoterdiep (rijbaan) en de H.L. Wichersstraat.

Wat?

Het aanleggen van een bouwweg en een tijdelijk fiets- en voetpad over het gedempte gedeelte van het Oude Winschoterdiep.

Wanneer?

Van maandag 11 mei tot vrijdag 15 mei. De werktijden zijn van 07.00 uur tot 19.00 uur. Op maandag 18 mei worden de bouwweg en het tijdelijk fiets- en voetpad in gebruik genomen.

Hinder?

Het gebruik van machines kan geluidshinder veroorzaken.

39DTAO~Q
Verkeerssituatie rond Winschoterdiep van 18 mei tot 21 juni