Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Aanleg kabelkanaal langs de verdiepte ligging

Van 6 augustus 2017 t/m 30 december 2022

Waar?

Ten zuiden van de verdiepte ligging, vanaf de Hereweg tot aan het Winschoterdiep.

Wat?

Het kabelkanaal is nodig, omdat de voorzieningen in de verdiepte ligging (onder andere ventilatoren, bebording en verlichting) veel kabels en leidingen nodig hebben. Door deze in een apart kanaal naast de verdiepte ligging te plaatsen, kunnen we er later goed bij voor onderhoud.

In augustus 2017 hebben we de eerste betonnen elementen voor het kabelkanaal onder het spoor aangebracht (op de foto hieronder te zien). Uiteindelijk gaan we vanaf de Hereweg tot aan het Winschoterdiep de rest van de betonnen elementen plaatsen.

img-20170808-wa0018

Om de rest van de tunnelelementen te kunnen plaatsen, zijn damwanden nodig. Dan kunnen we op een klein oppervlak veilig graven. De damwandplanken die we hiervoor gebruiken, zijn een stuk korter dan de planken voor de bouwkuip van de verdiepte ligging.

Wanneer?

Eind november 2021 starten we ter hoogte van het Sterrebos met het intrillen en indrukken van de eerste damwandplanken voor het kabelkanaal. We werken hier door tot eind januari 2022, met uitzondering van de laatste week van 2021.

In 2022 gaan we verder met het intrillen van damwandplanken voor het kabelkanaal. De planning hiervan wordt in de loop van 2022 bekend.

Hinder?

Omdat de damwandplanken voor het kabelkanaal kort zijn, verwachten we aanzienlijk minder geluids- en trillingshinder dan destijds bij de werkzaamheden aan de bouwkuip. We werken alleen overdag.