Vrijheidsplein

Nachtwerk Vrijheidsplein

Van 6 juli 2021 t/m 28 juli 2021

Waar?

Het viaduct Vrijheidsplein.

Wat?

Combinatie Herepoort gaat in het midden van het Vrijheidsplein asfaltwerkzaamheden uitvoeren en betonnen randen slopen.

Langs de verbindingsweg tussen de rotondes Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein in gaan we barriers verwijderen en opnieuw aanbrengen.

Wanneer?

Asfaltwerkzaamheden in de nacht van 7 juli, 8 juli, 12 juli, 13 juli, 14 juli en 15 juli.
Van 22.00 uur tot 06.00 uur.

Betonranden slopen in de nacht van 20 juli en 21 juli. Van 22.00 uur tot 06.00 uur.

Barriers verwijden en opnieuw aanbrengen in de nacht van 19 juli en 26 juli. Van 22.00 uur tot 06.00 uur.

Hinder?

Het slopen van de betonranden in de nacht gaat veel geluidshinder opleveren. De overige werkzaamheden in de nacht kunnen ook hinder opleveren van machines en bouwverkeer. Daarnaast zijn er verschillende verkeerstremmingen. Voor een actueel overzicht van de stremmingen ga naar de slimme kaart van Groningen Bereikbaar: https://www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie

Nachtwerkzaamheden in west juli 2021
Werkzaamhedenoverzicht in de nacht