Werkzaamheden ARZ 24-10 _ Foto ID-8690002

Intrillen en indrukken damwanden verdiept deel Vrijheidsplein

Van 21 maart 2022 t/m 20 mei 2022

Wat?

We trillen en drukken damwanden in zodat we kunnen beginnen aan het verdiepte deel van het Vrijheidsplein. Dit wordt in de eindsituatie de weg van Drachten naar de westelijke ringweg.

Waar?

Op de bouwplaats voor het Leonardohotel.

Wanneer?

Tussen 21 maart en 20 mei worden de damwanden ingetrild en ingedrukt. Intrillen en indrukken wisselen elkaar af.

Hinder?

Deze werkzaamheden geven hinder op het gebied van trillingen en geluid.