Werkzaamheden ARZ 24-10 _ Foto ID-8690002

Intrillen damwanden noordzijde Vrijheidsplein

Van 8 november 2021 t/m 12 november 2021

Wat?

Aan de noordzijde van het Vrijheidsplein gaan we damwanden intrillen. Deze zijn nodig voor de bouw van het nieuwe viaduct.

Waar?

Op twee plekken aan de noordzijde:

damwand 8 nov

Wanneer?

Van 8 tot en met 12 november. In de eerste helft van de week doen we dit aan de oostkant, in de tweede helft van de week aan de westzijde.

Hinder?

Het intrillen van damwanden geeft hinder op het gebied van trillingen en geluid van staal op staal.